Kompetensförsörjning

Kompetens är en nyckel till fortsatt framgång i Stockholmsregionen. Region Stockholm samarbetar med olika aktörer för att säkra långsiktig kompetensförsörjning och matcha arbetsgivare med rätt arbetskraft.

En välfungerande arbetsmarknad krävs för att företag ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och i den pågående strukturomvandlingen, där flera yrken förändras eller försvinner och nya yrkesroller tillkommer.

Omställningen kräver förbättrad matchning på arbetsmarknaden och goda möjligheter till ett livslångt lärande för alla. För att Stockholmsregionen ska utvecklas hållbart och långsiktigt är det är viktigt att ta tillvara den kompetens som redan finns i länet, men också att attrahera kompetens utifrån.

Region Stockholm arbetar för att:

  • Förbättra matchningen och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.
  • Möjliggöra omställning och livslångt lärande.
  • Tillvarata och validera kompetens.
  • Underlätta rekryteringen av internationella talanger och talanger med spetskompetens.
  • Aktualisera och tillgängliggöra kartläggningar och analyser
  • Senast granskad: 9 februari 2024