Kompetensförsörjning

Vi arbetar för att stärka Stockholmsregionens tillgång på kompetens och förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Idag råder det brist på arbetskraft med rätt kompetens inom flera branscher i Stockholmsregionen och det riskerar att hämma vår konkurrenskraft. För att råda bot på detta har vi skapat Kompetensarena Stockholm. Här samverkar vi med arbetsmarknadens parter och utbildningsväsendet för att förbättra matchningen och stärka samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad, möjliggöra omställning, livslångt lärande och underlätta rekryteringen av internationella talanger.

Vi tillhandahåller regelbundet  kartläggningar och analyser av läget på arbetsmarkanden och kompetensbehovet. 

  • Senast granskad: 9 februari 2024