Teknikcollege

Teknikcollege är ett treårigt pilotprojekt i samverkan mellan Region Stockholm, Huddinge kommun och Södertälje kommun i syfte att stärka kompetensförsörjningen till industrin.

Under de kommande åren förväntas kompetensbehovet öka inom industrin och tekniska yrken i stort. För att säkerställa en god kompetensförsörjning behöver kunskaper och kompetens matcha företagens efterfrågan. Det här kräver tätt samarbete mellan företag, kommuner och utbildningssamordnare, där vi tillsammans skapar attraktiva och kvalificerade utbildningar, skräddarsydda utifrån företagens behov och intressanta för arbetssökande/elever att söka. Teknikcollege är ett exempel på en sådan satsning, där Region Stockholm tillsammans med kommunerna Huddinge och Södertälje samverkar i ett treårigt pilotprojekt för att stärka kompetensförsörjningen i branschen.

Vad är Teknikcollege?

Teknikcollege är en samverkansplattform och en kvalitetsstämpel för utbildningar där regioner, kommuner, företag och utbildningssamordnare samarbetar för att stärka kompetensförsörjningen för företag inom: industri, teknik, livsmedels- och läkemedelsproduktion. Samarbetet har som mål att öka matchningen mellan utbildning och arbetsliv.

Idag finns 24 regionala teknikcollege runt om i Sverige. 

Länk till en informationsfilm om Teknikcollege

Region Stockholms roll

För att utbildningarna som ingår i pilotverksamheten ska övergå i ordinarie verksamhet behöver de certifieras. Region Stockholms roll i projektet är att:

  • Skapa och driva pilotverksamhet inom ramen för teknikcollege.
  • Skapa en långsiktig finansieringsmodell för att teknikcollege ska kunna drivas vidare efter tiden för pilotprojektet.
  • Skapa och driva en plattform för näringsliv, branscher och utbildningsföretag där man samarbetar kring och diskuterar strategiska frågor med mål att trygga kompetensbehovet både nu och i framtiden.
  • Skapa och driva ett branschråd för teknik- och industrifrågor inom ramen för Kompetensarena Stockholm, i syfte ta fram kvalitativa och attraktiva utbildningar.
  • Genomföra aktiviteter och skapa förutsättningar för att fler aktörer ska ansluta sig till satsningen.

Företagens roll

  • Påverka utbildningsinnehållet utifrån framtida behov, bidra med handledare, praktik, sommarjobb etc. Abetsplatsförlagt lärande är en stor del av utbildningen. Därför behöver företagen var delaktiga i utformandet.

Driver du ett företag inom industri eller teknik och är intresserad av att bidra? Gör en intresseanmälan.

Länk till intresseanmälan för företag

Länk till mer information om Teknikcollage för företag

Utbildningsanordnarens roll

  • Skapa kvalificerade utbildningar tillsammans med företag.

I Stockholms län har en gemensam plattform och regionalt strategiskt samarbete för att diskutera bredare kompetensförsörjningsfrågor för arbetsgivare, utbildningsanordnare och näringsliv saknats. Därför har den här plattformen nu startats upp av Kompetensarena Stockholm, som är en del av Region Stockholm.

Kontakta Zandra Lövgren

Har du frågor? Hör av dig till Zandra Lövgren på Regionledningskontoret, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 2 juli 2024