Kompetensarena Stockholm

På Kompetensarena Stockholm samverkar representanter för utbildning, näringsliv och andra aktörer för att skapa en hållbar kompetensförsörjning i regionen. Allt för att främja hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

Kompetensarena Stockholm är en plattform för dialog kring regionala kompetensförsörjningsfrågor för att planera för framtida kompetensbehov.

På arenan samverkar arbetsmarknadens parter, utbildningsväsendet, myndigheter, Region Stockholm och länets kommuner genom Storsthlm för att säkerställa att utbildningsinsatser och tillgång på kompetens möter arbetsmarknadens behov i Stockholmsregionen. 

Så arbetar Kompetensarenan

 • Kompetensarenan tar årligen fram en regional analys som beskriver utmaningarna på arbetsmarknaden och kompetensförsörjningsbehovet.
 • Utifrån analysen prioriterar Stockholmsregionens kompetensråd (SRKR) vilka utmaningar som kräver gemensamma insatser och ställningstaganden. Därefter skapar rådet en samsyn om Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov.
 • I de branschspecifika kompetensråden träffas representanter från utbildning och arbetsliv med syfte att förbättra utbildningskvaliteten och öka attraktionen till den specifika branschen.
 • Kompetensarenan följer upp arbetet genom att föra dialog och kommunicera med utbildningsanordnare och arbetsmarknadens parter för att sedan föra in informationen till nästkommande analys.

Stockholmsregionens kompetensråd 

Stockholmsregionens Kompetensrådet (SRKR) består av politiska representanter från Region Stockholm, Storsthlm och Stockholms stad. I rådet ingår också representanter för arbetsmarknadens parter, myndigheter och akademier som KTH, Stockholms universitet och yrkeshögskolan. Rådet träffas 2–3 gånger per år. Deras uppgift är att, utifrån den regionala analysen av behov, skapa en samsyn kring de utmaningar som finns och ta fram en rekommendation om hur Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov ska kunna tillgodoses.

Kontakta oss

Marie Lorenius
Strateg Kompetensförsörjning
marie.lorenius@regionstockholm.se

Kristoffer Odstam
Strateg Kompetensförsörjning
Kristoffer.odstam@regionstockholm.se

Peter Sundlöf
Processledare Kompetensförsörjning inklusive de regionala kompetensråden
peter.sundlof@regionstockholm.se

Zandra Lövgren 
Processledare Teknikcollege
zandra.lovgren@regionstockholm.se

 

 • Senast granskad: 2 juli 2024

Du kanske också är intresserad av

 • Bazaren

  Bazaren är Sveriges största mässa för alla som söker jobb, utbildning eller vill starta eget i Stockholmsregionen.
 • Kompetensförsörjning

  Här visas statistik om matchning per utbildning och utbildningsflöden för ungdomsgymnasiet, yrkeshögskolan och yrkesexamensprogram. 
 • En ung kvinnlig läkare som står i en korridor i sjukhusmiljö. Hon tittar in i kameran och ler. I bakgrunden står tre kollegor till läkaren och pratar med varandra.

  Vård- och omsorgscollege

  Hos Vård- och omsorgscollege utbildas framtidens vård- och omsorgsproffs.