Innovation och smart specialisering

Stockholmsregionen är en av Europas ledande regioner inom forskning och innovation. För att ytterligare stärka regionens internationella konkurrenskraft jobbar vi utifrån en strategi för smart specialisering. 

Smart specialisering innebär att vi satsar på de branscher som bäst bidrar till att stärka regionens konkurrenskraft och där offentliga medel för forskning och innovation förväntas göra mest nytta. 

Stockholmsregionens områden för smart specialisering är:

 • Life science, vård och hälsa
 • IKT, tech och digitalisering
 • Industriell omställning genom hållbar produktion
 • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling

Vi främjar samarbeten mellan företag, forskare och offentliga verksamheter. Vi samverkar med Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och alla de innovationsmiljöer, science parks, inkubatorer och  samverkansplattformar som samlar regionala aktörer och som erbjuder olika former av stöd.

Smart specialisering är en del i EU:s regionalpolitik för att ytterligare stärka europeiska regioner. Det är ett krav för att vi ska kunna ta del av medel från de europeiska struktur- och investeringsfonder som ska främja företagande och innovation.

I Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering kan du läsa mer om hur smart specialisering bidrar till att stärka den regionala tillväxten hållbart och långsiktigt.

Kontakta oss

Ann-Christin Nyberg
Smart innovationsekosystem
Innovations- och tillväxtstrateg, Regionledningskontoret 
E-post: ann-christin.nyberg@regionstockholm.se

Jonas Ivarsson
Smart specialisering
Strateg Näringslivsutveckling och tillväxt, Regionledningskontoret
E-post: jonas.ivarsson@regionstockholm.se

 • Senast granskad: 16 januari 2024

Du kanske också är intresserad av

 • Näringslivs- och tillväxtstrategi

  Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi är ett vägledande underlag för prioriteringar i det regionala näringslivs- och tillväxtarbetet.
 • Kvinna i labbkläder som arbetar i ett laboratorium

  Forskning och innovation

  Nya upptäckter, produkter och tjänster har stor betydelse för att vi ska få bättre vård och högre livskvalitet.