Stockholmsregionens näringslivsråd

Stockholmsregionens näringslivsråd är ett informellt samrådsorgan som leds och sammankallas av regionstyrelsens ordförande. Rådet ska bidra till att stärka näringslivets förutsättningar i Stockholmsregionen.

Fokusområden

För att stärka regionens konkurrenskraft och nå visionen om att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion arbetar rådet med fyra fokusområden:

1.       Stockholmsregionens varumärke

2.       Stockholmsregionens internationella och nationella tillgänglighet

3.       Infrastruktur och bostadsbyggande i Stockholmsregionen

4.       Tech och Life Science

Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra arbetet med samtliga fokusområden. Rådets möten syftar till att hitta möjligheter att agera gemensamt och sektorsövergripande för att komma framåt snabbare med aktiviteter inom de olika fokusområdena.

Ledamöter

Rådets ledamöter representerar strategiskt viktiga branscher för Stockholmsregionen och näringslivet i stort, såväl stora som små företag samt branschorganisationer.

Foto på stockholmregionens näringslivsråd
Övre raden från vänster: Patrik Forslund, pa-chef, Ericsson, Johanna Skogestig, vd, Vasakronan, Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm, Emma Lennartsson, regiondirektör, Region Stockholm, Lars-Henrik Jörnving, vice president, Scania, Per Strömbäck, talesperson, Dataspelsbranschen, Jonas Abrahamsson, vd, Swedavia, Magnus Persson, vd, Skanska, Åsa Manelius, platschef, AstraZeneca, Anna Kinberg Batra, landshövding, Stockholms län, Julika Lamberth, tillväxtchef, Region Stockholm, Nedre raden från vänster: Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare, Thomas Byström, regionchef Företagarna, Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, TechSverige, Gustav Hemming, klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm, Aida Hadžialić, ordförande och finansregionråd, Region Stockholm, Haval van Drumpt, vd, 3Sverige, Eva Fors, vd, Google Cloud Nordic Region Ledamöter som saknas på bild: Anton Fendert, trafikregionråd, Region Stockholm, Maria Smith, generalsekreterare, Axfoundation, Per Alfredsson, vd, AstraZeneca, Jennica Jonsson, ordförande, Visita Stockholm & Gotland och Börje Ekholm, vd, Ericsson

Ledamöter under mandatperioden 2023 - 2026

Ordförande
Aida Hadžialić, (s) regionstyrelsens ordförande och finansregionråd
Övriga ledamöter

Gustav Hemming, (c ) regionstyrelsens 1:e vice ordförande och klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd
Anton Fendert (MP), trafikregionråd 
Emma Lennartsson, regiondirektör, Region Stockholm
Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm
Julika Lamberth, tillväxtchef, Region Stockholm
Anna Kinberg Batra, landshövding, Stockholms län
Lars-Henrik Jörnving, Vice President, Head of Global Industrial Development, Scania
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, Tech Sverige    
Thomas Byström, regionchef, Företagarna, Stockholms län
Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare  
Magnus Persson, vd, Skanska Sverige    
Jennica Jonsson, ordförande Visita Stockholm & Gotland
Johanna Skogestig, vd, Vasakronan  
Jonas Abrahamsson, vd, Swedavia
Per Strömbäck, talesperson, Dataspelsbranschen
Eva Fors, vd, Google Cloud North Europe
Börje Ekholm, vd, Ericsson
Per Alfredsson, vd, AstraZeneca Sverige
Haval Van Drumpt, vd, Tre Sverige
Maria Smith, generalsekreterare, Axfoundation

  • Senast granskad: 13 februari 2024