Regionövergripande styrande dokument

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Verksamheten i Region Stockholm styrs i grunden av olika lagar, till exempel kommunallagen. Styrande dokument ger organisationen förutsättningar att göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Region Stockholms främsta styrande dokument är budget. Budgeten fastställs årligen av regionfullmäktige. Budgeten gäller för Region Stockholms alla verksamheter och är överordnad andra styrande dokument. Utöver budgeten finns policyer, riktlinjer och strategier som beskriver hur det dagliga arbetet ska utföras och hur verksamheten ska utvecklas.

Här hittar du alla styrande dokument

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?