Hantering av dina immateriella rättigheter som anställd inom Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Patenträtt, mönsterskydd och upphovsrätt är exempel på immateriella rättigheter. Om du har en idé eller innovation som du vill förverkliga inom ramen för din anställning behöver du känna till hur Region Stockholm hanterar dessa.

Befinner du dig på idéstadiet och funderar på något du vill förbättra, utveckla eller skapa från grunden? Börja med att prata med din närmaste chef och bolla idén tillsammans, till exempel:

  • Vilka för- och nackdelar har din idé?
  • Finns det något liknande redan?
  • Behöver du söka patent för din idé och vad gäller i så fall då?

I Handbok för hantering av anställdas immateriella rättigheter inom Region Stockholm  hittar du och din chef stöd och svar på frågor om du har en innovation som du vill förverkliga inom ramen för din anställning.

Handboken innehåller också fallstudier och ger exempel på innovationer som leder till immateriella rättigheter inom ramen för anställningen.

Dokumentet Anvisningar avseende hantering av anställdas immateriella rättigheter vid Region Stockholm beskriver steg för steg hur du ska göra om du har en idé som du vill vidareutveckla. 

Dokument och avtal 

I samband med att du arbetar med din innovation kan det bli aktuellt att upprätta flera dokument, till exempel olika avtal eller en sekretesserinran.

Du och din chef behöver säkerställa att ni upprättar rätt avtal för immateriella rättigheter.

Region Stockholm rekommenderar följande avtalsmallar:

Från idé till lansering av en innovation

Så här kan processen från idé till lansering se ut:

Spelplan_1280_201113.jpg

Kontakta oss

Vill du ta idén vidare till någon av oss som arbetar med innovation i Region Stockholm? Det finns möjlighet att få stöd både från Region Stockholm Innovation och/eller från någon av Region Stockholms innovationsenheter. Mejla oss: Region Stockholm Innovation

Checklistor för medarbetare och chef

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att förenkla processen kopplad till immateriella rättigheter kan du använda dig av den här checklistan:

  • Fortsätt med innovationsutvecklingen, inkubation och test.
  • Hur tänker du kring implementering och förvaltning av din innovation?

För mer information och juridiska frågor, kontakta  Region Stockholm Innovation

För att förenkla processen kopplad till immateriella rättigheter kan du som chef använda den här checklistan:

För mer information och juridiska frågor, kontakta Region Stockholm Innovation.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?