Hälsodata

Hälsodata kan underlätta forskning kring hälso- och sjukvård. I Region Stockholm finns ett centrum för hälsodata som samordnar ansökningar om datauttag från regionens hälsodatakällor, och ansvarar för metodutveckling och samverkan kring hälsodata.

Innehåll