Immateriella rättigheter

Patenträtt, mönsterskydd och upphovsrätt är exempel på immateriella rättigheter. Om du har en idé eller innovation som du vill förverkliga inom ramen för din anställning behöver du känna till hur Region Stockholm hanterar dessa.

Befinner du dig på idéstadiet och funderar på något du vill förbättra, utveckla eller skapa från grunden? Börja med att prata med din närmaste chef och bolla idén tillsammans, till exempel:

  • Vilka för- och nackdelar har din idé?
  • Finns det något liknande redan?
  • Behöver du söka patent för din idé och vad gäller i så fall då?

I handboken för hantering av anställdas immateriella rättigheter inom Region Stockholm hittar du och din chef stöd och svar på frågor om du har en innovation som du vill förverkliga inom ramen för din anställning. Handboken innehåller också fallstudier och ger exempel på innovationer som leder till immateriella rättigheter inom ramen för anställningen. Dokumentet Anvisningar avseende hantering av anställdas immateriella rättigheter vid Region Stockholm beskriver steg för steg hur du ska göra om du har en idé som du vill vidareutveckla.

Dokument och avtal

I samband med att du arbetar med din innovation kan det bli aktuellt att upprätta flera dokument, till exempel olika avtal eller en sekretesserinran, som beskriver förutsättningar för sekretess runt din innovationsansökan. Du och din chef behöver säkerställa att ni upprättar rätt avtal för immateriella rättigheter.

Region Stockholm rekommenderar följande avtalsmallar:

  • Senast granskad: 1 november 2023