Smart specialisering

Smart specialisering är ett arbetssätt som identifierar områden där det finns störst potential för innovation och hållbar tillväxt. Region Stockholm fokuserar på fyra områden där vi kan bli ännu starkare. Vårt programkontor ansvarar för dessa frågor.

Syftet med smart specialisering är att identifiera och prioritera ett begränsat antal spetsområden där offentliga medel för forskning och innovation förväntas göra mest nytta och där regionala aktörer har goda förutsättningar att bibehålla och förstärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft.

Samarbetet mellan sjukvård, akademisk forskning och näringsliv är grundläggande för Stockholmsregionens styrkeposition.

Vi har valt ut fyra styrkeområden som våra smarta specialiseringsområden. Dessa är:

  • life science, vård och hälsa
  • IKT, tech och digitalisering
  • industriell omställning genom hållbar produktion
  • klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling.

För att fortsätta att attrahera världsledande forskare och företag och för att nå målet att bli en av världens ledande life science-regioner vill vi vässa och stärka samarbetet ytterligare. Därför inrättades 2022 ett programkontor med uppgift att ta fram och genomföra handlingsplaner för prioriterade delar av regionens life science-strategi såsom hälsodata, precisionsmedicin och kliniska prövningar. Det arbetet görs i samverkan med akademi, kommun och näringsliv.

Innehåll