En väg in för innovativ samverkan med Region Stockholm

Samverkan mellan Region Stockholms alla verksamheter, akademin och företag är viktig för att utveckla värdeskapande innovationer. Vi matchar våra behov med din förfrågan om samverkan. 

Det gemensamma målet är att utveckla nya metoder, produkter och tjänster som förbättrar för patienter, resenärer, verksamheter och medarbetare i våra verksamheter. Samverkan mellan akademi, företag, innovatörer och offentliga organisationer är viktig för att kunna erbjuda bästa möjliga service till medborgarna. Vi välkomnar samverkan inom Region Stockholms fyra kärnområden, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.

Övergripande samverkan

För att utveckla gemensam samordning inom vissa områden stöder Region Stockholm kunskapscentrum som ska öka innovationsförmågan i hela Region Stockholm, det är till exempel kunskapscentrum för system-och tjänstedesign, 3D-visualiseringscenter, samordning för energieffektiv vård och regionövergripande innovationsledarutbildningar. 

Testbäddar testar idéer i den verkliga miljön

En viktig förutsättning för den som utvecklar något innovativt är att den blivande produkten, tjänsten eller metoden kan testas och demonstreras i en verklig miljö, en så kallad testbädd. Ett exempel på testbädd är ett 5G-nätverk på ett av våra sjukhus, där snabb överföring av stora mängder information kan vara livsavgörande. Hemsjukhusvård är en annan testbädd i hemmiljö som utforskar möjligheter och utmaningar för regional samordning när det gäller distansmonitorering (en typ av digital mätning eller informationsinsamling på distans) av patienter med svåra kroniska sjukdomar. Region Stockholm kan hjälpa dig att få tillgång till testbäddar, till exempel inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Patient- och forskarmedverkan

Innovationsutveckling kräver ofta samverkan med forskning för att förverkligas, till exempel genom kliniska prövningar under utvecklingsprocessen. Region Stockholm samarbetar både med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet liksom med vårdgivare. Det betyder att både forskare och patienter kan vara delaktiga i utvecklingen av en idé för att se till att produkten, tjänsten eller metoden blir användbar och till bäst nytta.

Vår process för att matcha er förfrågan om samverkan med våra behov ser ut så här:

  1. Ni går igenom checklistan ”Lätt att göra rätt”.
  2. Efter checklistan får ni fylla i ett kontaktformulär där ni kan beskriva ert ärende.
  3. Ärendet skickas ut och matchas mot våra behov i vårt innovationsnätverk som består av bland annat innovationsledare, verksamhetsutvecklare och chefer.
  4. Vår ambition är att ge er återkoppling om vi har lyckats med matchningen eller ej inom 12 dagar från att ni skickade in ert ärende.

För att få rätt uppgifter i checklistan välj det område som passar er bäst.

  • Senast granskad: 1 november 2023