Ansök om innovationsmedel

Varje år delar Region Stockholms innovationsfond ut 15 miljoner kronor till projekt som skapar nytta för Stockholms läns invånare, patienter och resenärer. Du kan ansöka två gånger om året. 

Fonden ger medarbetare en möjlighet att bidra till utvecklingen av hälso-och sjukvården, trafiken, kulturen och tillväxt- och regionalplaneringen.

Alla som arbetar minst halvtid inom Region Stockholm, eller hos arbetsgivare som har avtal med och uppdrag från Region Stockholm, kan ansöka om medel.

Du kan ansöka om medel för att utveckla verksamheten genom nya forskningsområden, eller ansöka för projekt som har kommit en bit på väg. Det blir då en ny ansökan, fortsättningsansökan eller implementeringsansökan.

I ansökan ska du bland annat beskriva:

 • projektnamn, syfte, mål och förväntad effekt
 • projektdeltagare med person- och kontaktuppgifter
 • uppskattad tidsplan och budget.

Ta del av checklistan

Kriterier och ansökningsförfarande

Skicka in din ansökan här

Ansökningstider för 2023-2024

Vill du söka medel från Region Stockholms innovationsfond finns det två möjligheter:

 • Ansökningsperiod 1, 20 september - 23 oktober, 2023
 • Ansökningsperiod 2, 1 januari - 2 februari, 2024

Skicka in din ansökan här

Medlen som beviljas gäller år 2024 och ska användas under det året.

Bedömning och urval

Bedömning och urval sker i två steg:

 1. Förhandsgranskning

  I det första steget bedömer en grupp med spetskompetens inom kvalitets- och innovationsutveckling och strategisk IT om ansökningarna når upp till uppställda krav och kriterier.
 1. Ansökan beviljas eller avslås

  I det andra steget går en expertgrupp igenom och beslutar vilka projekt som beviljas medel. Gruppen har bred kompetens inom innovation, hälso- och sjukvård, trafikteknik, kultur och kommunikation.

Expertgruppen baserar sitt beslut bland annat på följande kriterier:

 • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patienter eller verksamhet.
 • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
 • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
 • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Besked

Alla sökande får besked via e-post om ansökan har beviljats eller avslagits. Du som söker under hösten får svar senast vecka 1 kommande år. Du som söker under januari får svar senast vecka 16 samma år.

 • Senast granskad: 1 november 2023