Det här är innovationsverksamheterna

Region Stockholm samarbetar med bland annat universitet och högskolor, näringsliv och andra aktörer för att underlätta för goda idéer att förverkligas. 

Testbäddar, kliniska prövningar tillsammans med forskare eller kanske innovationsstöd tillsammans med våra verksamheter. Det är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med för att du ska kunna utveckla din idé. 

Innovationsarbetet i Region Stockholm

I offentlig verksamhet handlar innovation ofta om nya tjänster eller nya sätt att erbjuda tjänster. Men det kan också handla om att utveckla organisatoriska lösningar som effektiviserar hur de offentliga aktörerna utför sina uppdrag.

För en innovation som genomförs i Region Stockholm gäller fyra perspektiv.

Dessa är:

 1. Nya tjänster som underlättar vardagen
  Innovationsarbetet som införs i Region Stockholm ska fokusera på att skapa nytta i vardagen för invånare, patient, närstående, resenär och besökare.
 2. Höjd kvalitet i offentlig service
  Innovation bidrar till ökad kvalitet i Region Stockholms verksamheter samt till att öka säkerheten i leveransen av offentliga tjänster och varor.
 3. En ökad effektivitet i produktionen av tjänster
  Genom innovationer skapas en mer resurseffektiv verksamhet med smartare processer där arbetsuppgifter utvecklas, automatiseras, effektiviseras eller ersätts.
 4. Ökad förmåga till insikter, analys och kunskapsbildning
  Innovation möjliggör delning, hantering och analys av stora mängder data och information. Den leder till insikter som inte tidigare varit möjliga samt till stöd i vardagens beslut, verksamhetsutveckling och forskning, vilket i sin tur ligger till grund för nya innovationer.

Samtliga verksamheter ansvarar för att bedriva utveckling med fokus på innovation som skapar nytta.

Innovationsarbetet ska leda till en ökad patientsäkerhet, ökad kvalitet och effektivitet i våra verksamheter.  Uppdraget innebär inte att ta fram kommersiella innovationer. Om du som anställd i Region Stockholm har tänkt att kommersialisera en innovation måste du ta hänsyn till relevant lagstiftning. Det handlar till exempel om kommunallagen och immaterialrättsliga lagar. Du hittar dem i handboken för hantering av anställdas immateriella rättigheter inom Region Stockholm med tillhörande bilaga.

Som ett första steg i utvecklingen av din innovation bör du kontakta din närmaste chef och verksamhetens innovationsansvariga inom Region Stockholm.

Efter att du har upprättat ett fribrev kan du välja att kontakta en relevant inkubator som till exempel Karolinska Institutet Innovations AB eller STING. De kan ge rådgivning kring vilket stöd du kan få om du vill vidareutveckla din innovation i kommersiellt syfte.

Kontakta Region Stockholm Innovation

Region Stockholm Innovation ansvarar för:

 • att koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera regionens övergripande innovationsverksamhet
 • kommunikation och rådgivning i innovationsfrågor
 • Innovationsfonden.

Region Stockholm Innovation är samlingsnamnet för den innovationsverksamhet som bedrivs inom regionen. Vänd dig till någon av oss med dina funderingar, idéer eller frågor. Vi kan lotsa dig rätt i länets innovationsstödjande verksamheter. För allmänna ärenden kontakta sllinnovation@regionstockholm.se

Innovationschef

Fredrik Engströmer
076-144 08 14
fredrik.engstromer@regionstockholm.se

Strateg/projektledare, ansvarig för Innovationsfonden

Annette Alkebo
072-569 41 15
annette.alkebo@regionstockholm.se

Projektledare, ansvarig för ärendehantering

Morgan Lindhé
070-168 46 85
morgan.lindhe@regionstockholm.se

Kontakta våra innovationsstödjande verksamheter

Flera av länets vårdgivare har innovationsstödjande verksamheter. De fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samtidigt som de fungerar som länk mellan vård och företag/innovatör.

Regionens innovationsstödjande verksamheter kan ge stöd genom hela innovationsprocessen: från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner.

Om du har en idé eller fråga - kontakta någon av de innovationsstödjande verksamheterna:

Kontakta chefsnätverket

Chefsnätverket i Region Stockholms innovationsverksamhet

Capio S:t Göran, Operativ chef

Minna Lönnstedt
minna.lonnstedt@capiostgoran.se

HSF, chef Specialiserad vård

Lena Hanberg
lena.hanberg@regionstockholm.se

Danderyds sjukhus, Innovationschef

Olof Hillborg
olof.hillborg@regionstockholm.se

Danderyds sjukhus, Avdelningschef Teknik och Digitalisering

Ingela Lundberg
ingela.m.lundberg@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationschef

Stefan Vlachos
stefan.vlachos@regionstockholm.se

SLSO, Ansvarig innovationssluss

Gabor Révay
gabor.revay@regionstockholm.se

S:t Eriks ögonsjukhus

Patrik Malmunger
patrik.malmunger@regionstockholm.se

Strategisk IT

Örjan Scheller
orjan.scheller@regionstockholm.se

Södersjukhuset, FoUUI chef

Anna Nordin Lundqvist
anna.nordin-lundqvist@regionstockholm.se

Södertälje sjukhus, FoUUI chef

Pamela Mazzocato
pamela.mazzocato@regionstockholm.se

TioHundra, Forsknings/Utvecklingschef

Helena Hvitfeldt Forsberg
helena.hvitfeldtforsberg@tiohundra.se

 • Senast granskad: 1 november 2023