Innovationsutbildning

Vill du veta hur du kan arbeta med innovation i Region Stockholm? Nu finns kurserna Innovationsmetodik och Innovation för ledare online, tillgängliga för alla regionanställda.

Som anställd i någon av regionens verksamheter är du en viktig del i utvecklingen av nya arbetssätt, nya processer och ny teknik för att förbättra och förenkla livet för Stockholms invånare och arbetslivet för regionens anställda.

Kurserna ger en uppfattning om hur du kan bidra till innovation på olika sätt, antingen som ledare för en verksamhet eller en grupp eller i konkreta projekt. De digitala kurserna har tagits fram av Karolinska Universitetssjukhuset och bygger på mångårig erfarenhet av innovationsarbete och på forskning inom innovationsledning. Med de digitala kurserna erbjuds medarbetare och ledare i Region Stockholm en möjlighet att ta del av kunskapen.

  • Kursen Innovationsmetodik riktar sig främst till dig som vill jobba med innovation, men kan med fördel även tillämpas på exempelvis verksamhetsutveckling. Allt beror på vilket fokus du väljer för ditt arbete. Du lär dig en process för arbetet steg för steg genom videoklipp på 5-25 minuter, som du kan se när det passar dig. Kursen baseras på tjänstedesign.
    Till kursen Innovationsmetodik
  • Kursen Innovation för ledare syftar till att främja organisationens innovationsarbete genom att förse chefer och ledare med kunskap om ledarens roll i att bygga den egna verksamhetens innovationsförmåga. Kursen förväntas ta ca 5 timmar totalt, men med möjlighet att dela upp i kortare sekvenser som du kan göra när du vill.
    Till kursen Innovation för ledare

Varför ska vi jobba med innovation?

Kommer våra regionala verksamheter att fungera på samma sätt om 5, 10 eller 30 år? Nej, möjligheter och förutsättningar ändras hela tiden. Innovation är nödvändigt för att möta våra utmaningar och fortsätta att driva utvecklingen framåt, utifrån medborgarnas behov.

Sök stöd för innovationsprojekt

Varje år delar Region Stockholms Innovationsfond ut 15 miljoner kronor till projekt som skapar nytta för Stockholms invånare, patienter och resenärer. Fonden ger alla medarbetare en möjlighet att bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården, trafiken, kulturen och tillväxt- och regionalplaneringen.

Läs mer om du ansöker om medel för innovation och utveckling

  • Senast granskad: 19 december 2023