Innovationsbokslut och innovationsstrategi

För att möta dagens utmaningar behövs ständig förbättring och ett strukturerat sätt att snabbare införa innovationer i Region Stockholm. Vår innovationsstrategi ska stärka innovationsförmågan i alla våra verksamheter. I boksluten redovisas arbetet.

  • Senast granskad: 21 december 2023