Inspirerande innovationer

Nya idéer om hur något kan förbättras för patienter eller i den egna arbetsmiljön kommer ofta från medarbetare i hälso- och sjukvården. Samma sak gäller förbättringar i kollektivtrafiken, där medarbetare ser lösningar som möter resenärernas behov.  

Här berättar vi om flera av dessa innovationer som har gått från idé till verklighet. Några av projekten är redan avslutade men har inspirerat till andra innovationsprojekt som pågår eller planeras. Kontakta oss om du har en idé som du vill ta vidare.

Innehåll

 • Foto på kvinna som håller i en mobiltelefon som visar en karta.

  Projekten är ofta inriktade på det akuta skedet, med innovationer och processer som kan effektivisera detta.

 • Foto på händer som håller i en mobiltelefon. På skärmen visas appen Alltid öppet

  Här presenteras projekt med en tydlig digital koppling som är avgörande för projektets vidareutveckling.

 • Foto på personer som står runt en liggande skärm.

  Här presenteras projekt som är kopplade till ubildningsinsatser.

 • Foto på flicka som tittar i ett mikroskop.

  Här presenteras metodik och arbetssätt som på olika sätt leder till nya behandlingar. Projekten involverar ofta nya tekniker, verktyg eller bedömningar.

 • Foto på en läkare och ett barn som tittar på en skelettdel i plast.

  Här presenteras projekt som utgår från patientupplevelsen och som därifrån, på olika sätt med ”patientresor” eller andra arbetsmetoder, utforskar lösningar.

 • Foto på omslaget för magasinet Goda innovationer.

  Självkörande bussar, VR och robotar, 3D-modeller för säkrare operation. Allt detta hittar du i vårt magasin Goda innovationer.