Inspirerande innovationer

Nya idéer om hur något kan förbättras för patienter eller i den egna arbetsmiljön kommer ofta från medarbetare i hälso- och sjukvården. Samma sak gäller förbättringar i kollektivtrafiken, där medarbetare ser lösningar som möter resenärernas behov.  

Här berättar vi om flera av dessa innovationer som har gått från idé till verklighet. Några av projekten är redan avslutade men har inspirerat till andra innovationsprojekt som pågår eller planeras. Kontakta oss om du har en idé som du vill ta vidare.