Norrtälje sjukhus donerar material till Ukraina

Intensivvårdssängar, gynstolar, sängbord och britsar. På Norrtälje sjukhus samlas sjukvårdsutrustning och material som kan avvaras in och skickas till det krigsdrabbade Ukraina. Den som ansvarar för arbetet är enhetschefen Monica Fransson.

Foto på Monica Fransson
Monica Fransson.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har Region Stockholm genomfört en rad stödinsatser för att hjälpa till. Arbetet handlar bland annat om att donera medicinsk utrustning, förbrukningsartiklar och läkemedel.

En av Region Stockholms verksamheter som har bidragit till det arbetet är Norrtälje sjukhus. Hittills har sjukhuset donerat bland annat intensivvårdssängar, britsar, sängbord och en gynstol.

Den som håller ihop arbetet med donationerna är Monica Fransson som är enhetschef på sjukhusets försörjningsenhet.

– Det känns viktigt att vi kan hjälpa till att ge bort saker till Ukraina som befinner sig i ett så kritiskt läge. Det är jättebra att sakerna kommer till så stor nytta, säger hon.

Monica Fransson fungerar som länken mellan sjukhuset och mottagaren. Hon tar emot det material som ska skänkas och förvarar det tills en organisation kommer och hämtar upp sakerna för att köra dem vidare till Ukraina. 

– Det har faktiskt inte funnits så många svårigheter i arbetet. Det är bra att en så pass enkel arbetsinsats kan leda till något så värdefullt, säger Monica Fransson.

Norrtälje sjukhus hade sin första kontakt med Region Stockholms Ukrainasamordnare Nicole Silverstolpe i oktober 2023, och började att arbeta med donationerna strax därefter. Än så länge har Monica Fransson och hennes kollegor inte fått se vad just deras saker har använts till. 

– Så småningom kommer vi att få foton från Ukraina som visar hur våra saker används. Det blir roligt att se hur de kommer till användning, säger hon.

I nuläget förvaras hjärtstartare, två så kallade cystoskop samt ytterligare en gynstol på Norrtälje sjukhus i väntan på att hämtas upp. Och arbetet med donationerna kommer att fortsätta berättar Monica Fransson.

– Alla är överens om att vi ska skicka allt vi kan avvara. Jag kommer att fortsätta arbetet så länge det finns ett behov.

Detta har Norrtälje sjukhus hittills skickat till Ukraina:

  • tre intensivvårdssängar
  • 25 sängbord
  • fyra britsar
  • ett kolposkop och åtta glödlampor
  • en gynstol

Detta väntar på att hämtas:

  • en gynstol
  • två cystoskop samt tillhörande ljuskälla
  • tre hjärtstartare från räddningstjänsten
  • Senast granskad: 14 februari 2024