Kulturstöd till musikterapi för barn från Ukraina

Under 2022 utlyste kulturnämnden i Region Stockholm ett särskilt stöd på totalt nio miljoner kronor för insatser för människor på flykt från Ukraina. En av dem som fick stöd var Musikbojen som erbjuder musikterapi som en stödjande insats för barn.

Kulturliv, folkbildning och föreningsliv har tidigare visat prov på att kunna ställa om och möta människor i kris. Efter Rysslands invasion av Ukraina beslutade därför kulturnämnden i Region Stockholm om ett extra stöd till aktörer som kan bidra till inkludering och meningsskapande för ukrainska flyktingar som kommer till Stockholms län.

Totalt har 25 verksamheter beviljats stöd.

Den ideella organisationen Musikbojen var en av dem. Musikbojen erbjuder musikterapi som stärkande och stödjande insats för barn och unga med psykiska, sociala eller fysiska svårigheter eller som behöver bearbeta trauman.

I musikterapi väljer barnet själv vad som ska hända. Det kan innebära att spela instrument, sjunga, skriva låtar, improvisera eller bara lyssna på musik. Terapin sker med hjälp av en musikterapeut och kan vara både individuell och i grupp. Musikterapi är en vetenskapligt grundad behandlingsform som används som komplement till annan behandling.

– När kriget bröt ut kände vi direkt att vi ville göra något för att hjälpa de drabbade familjerna. Att få stöd från Region Stockholm blev ett startskott för att vi kunde komma i gång med flera projekt, säger Géraldine Norén, projektansvarig på Musikbojen.

Foto på ett barn som sitter på golvet och håller i en handtrumma.

Projekt i Danderyd, Sundbyberg och Täby

Med hjälp av Region Stockholms stöd på 550 000 kronor och i samarbete med Röda korset och Sundbybergs stad startade Musikbojen tre projekt med musikterapi för ukrainska barn.

Det första projektet var i Stocksund i Danderyds kommun. Sedan hösten 2022 kan barn och ungdomar som flytt kriget där gå på musikterapi i grupp en gång i veckan tillsammans med två musikterapeuter.

– Musikterapin är uppskattad men vi märkte ganska snabbt att det fanns svårigheter för familjerna att ta sig till terapin. Även om det finns ett intresse så är det en ganska lång startsträcka då barnen har fullt upp med skola och annat. Vi ville därför i stället starta projekt där familjerna bor, säger Géraldine Norén.

I april 2023 började Musikbojen därför med musikterapi på två asylboenden med ukrainska flyktingar. Ett i Sundbyberg och ett i Täby. Musikterapin sker i samarbete med kommunerna som identifierar de barn och familjer som behöver stöd.

– Vi har börjat att göra utvärderingar och ser att musikterapin är uppskattad. Barnen kan koppla av från vardagen, de blir lugnare och de sover bättre, säger Géraldine Norén.

Musikbojen har använt stödet från Region Stockholm i alla tre projekten.

– Stödet betyder jättemycket. Region Stockholm är en väldigt viktig aktör som tror på eller värdesätter musikterapi och som har stöttat Musikbojen ända sedan vi startade, säger Géraldine Norén.

Foto på en vuxen kvinna och ett barn som sitter på golvet. Barnet spelar på pukor med trumpinnar på pukorna medan kvinnan tittar på.

Vill fortsätta så länge behovet finns

Musikbojen arbetar med barn och unga i Sverige som lider av traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa.    Det handlar bland annat om barn som är för tidigt födda och svårt sjuka barn på sjukhus, barn och unga inom barn- och ungdomspsykiatrin samt barn och unga som har en familjemedlem i fängelse eller som bor på skyddad boende. 

Géraldine Norén berättar att Musikbojen även kommer att fortsätta arbeta med att göra musikterapi tillgänglig för barn och unga som flytt från Ukraina.

– Vi vill förstås inget hellre än att kriget ska sluta, men vårt mål är att fortsätta så länge det finns ett behov.

  • Senast granskad: 11 december 2023