Planskild korsning vid Frescati

Vid Frescati bygger SL en planskild korsning för ökad säkerhet och som förberedelse för framtidens ökade trafik. Tågen ska gå på en bro medan bilar samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Tunneln blir ny entré till Bergianska trädgården. 

Detta gör vi

För att göra Roslagsbanan mer säker och förbereda för framtidens trafikering bygger vi en ny planskild korsning vid Frescati i Stockholm. Biltrafik kommer passera under järnvägen och gång- och cykeltrafikanter kommer vara separerade från biltrafiken via en upphöjd sektion.

Syfte

Flera övergångar längs Roslagsbanans har byggts om till mer säkra planskilda korsningar. Genom att tåg och övrig trafik korsar banan i olika plan ökar säkerheten markant. I och med att vi bygger bort bommanläggningen ökar vi även framkomligheten och tillgängligheten till Nationalstadsparken.

Vem påverkas och tidplan

Arbetena påbörjades under början av 2022 och pågår till slutet av 2023. Den nya korsningen öppnades under försommaren 2023, samtidigt stängdes den gamla plankorsningen helt för all trafik. Den nya planskilda korsningen blir en ny entré till Nationalstadsparken.

 

Kontakt

SL Kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 1 februari 2024