Planskild korsning vid Enebybergs station

Vid Portvägen bredvid Enebybergs station i Danderyd har vi byggt om järnvägskorsningen till en ny planskild korsning som ökar säkerheten och förbereder banan för framtidens trafik. Norr om stationen vid Gethagsvägen har vi byggt en ny gångtunnel.

Detta gör vi

För att göra Roslagsbanan säkrare, och förbereda för framtidens trafikering, har vi byggt nya planskilda korsningar vid Enebybergs station i Danderyd. En korsning för all trafik vid Portvägen samt en gångtunnel i höjd med Gethagsvägen.

Syfte

Flera övergångar längs Roslagsbanans har byggts om till säkrare planskilda korsningar. Genom att tåg och övriga trafik korsar banan i olika plan ökar säkerheten markant. Med fler passager för gång och cykel ökar vi även tillgängligheten.

Illustrationen visar den planskilda korsningen på östra sidan av järnvägen.
Illustrationen visar den planskilda korsningen på västra sidan av järnvägen.
Illustrationen visar området kring Portvägen och Enebybergs station.

Ny passage vid Gethagsvägen

På uppdrag av Danderyds kommun har vi också byggt en gångtunnel i höjd med Gethagsvägen, norr om Enebybergs station. Under trafikavstängningen sommaren 2022 lyfte vi rörtunneln på plats. Gångtunneln öppnade i april 2023.

Illustrationen visar tunneln vid Gethagsvägen på västra sidan av järnvägen.
Illustrationen visar tunneln vid Gethagsvägen på östra sidan av järnvägen.
  • Senast granskad: 5 februari 2024