Planskild korsning vid Enebybergs station

Vid Portvägen bredvid Enebybergs station i Danderyd bygger vi om järnvägskorsningen till en ny planskild korsning som ökar säkerheten och förbereder banan för framtidens trafik. Norr om stationen vid Gethagsvägen har vi byggt en ny gångtunnel.

Detta gör vi

För att göra Roslagsbanan säkrare, och förbereda för framtidens trafikering, bygger vi nya planskilda korsningar vid Enebybergs station i Danderyd. En korsning för all trafik vid Portvägen samt en gångtunnel i höjd med Gethagsvägen.

Syfte

Flera övergångar längs Roslagsbanans har byggts om till säkrare planskilda korsningar. Genom att tåg och övriga trafik korsar banan i olika plan ökar säkerheten markant. Med fler passager för gång och cykel ökar vi även tillgängligheten.

Vem påverkas och tidplan

Nu är det tillgängligt för gång- och cykeltrafikanter att passera genom den nya plankorsningen. Succesivt kommer det att bli möjligt även för biltrafik att köra genom den planskilda korsningen. Vi arbetar för att göra alla vägar tillgängliga under första kvartalet 2024.

Få sms vid störningar

Registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskick när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Aktuella arbeten vid Enebybergs station

Pågående arbeten
Nu är alla vägar öppna för bil samt gång- och cykeltrafik runt den nya planskilda korsningen. Det är en del kvarstående arbeten som asfaltering, finplanering och plantering. Arbeten i området fortsätter under februari men vissa arbeten utförs även senare i vår när vädret tillåter.  

 

Arbeten vid nya gångtunneln mellan Gethagsvägen och Gärdesvägen
Gångtunneln vid Gethagsvägen är nu öppen. Det kvarstår fortfarande en del mindre arbeten kring passagen innan allt är helt färdigt runt tunneln.

Våra arbeten pågår vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00. 

Illustrationen visar hur den planskilda korsningen kommer att se ut på östra sidan av järnvägen.

Det här gör vi vid station Enebyberg

Vid Portvägen bredvid Enebybergs station bygger vi en så kallad planskild korsning, det vill säga en järnvägsbro, där biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Syftet med ombyggnationen är främst att öka säkerheten och tillgängligheten vid Enebybergs station.

2020 fick vi det tillstånd för vattenverksamhet som krävs för projektet eftersom våra arbeten påverkar grundvattnet. 

Illustrationen visar hur den planskilda korsningen kommer att se ut på västra sidan av järnvägen.

Arbetstider och tidplan

Grundtider för arbetena är vardagar klockan 07.00 – 19.00. Vissa kvällar behöver vi arbeta till klockan 22.00, då med mindre bullrande arbeten. Vi arbetar även vissa helger. Inför dessa tillfällen skickar vi ut sms till alla som anmält sig till tjänsten. 

Anmäl dig för att få sms här

Nya gångtunneln vid Gethagsvägen har öppnat, och vid Enebybergs station har vi välkomnat gång och cykeltrafikanter genom den nya tunneln. Succesivt kommer det bli möjligt för gång- och cykeltrafikanter att ta sig norrut mot Västra Banvägen samt biltrafik att köra genom tunneln och passera korsningen vid Västra Banvägen. Vi arbetar för att göra alla vägar tillgängliga under första kvartalet 2024.

Annorlunda byggmetod

Själva passagen, eller tunneln, byggdes vid sidan av banvallen. Under sommaren 2022 stängde vi av Roslagsbanan för att gräva bort befintligt spår och skjuta in den färdigbyggda tunneln i sitt rätta läge. Spåren återbyggdes sedan ovanpå tunneln. Anledningen till det här arbetssättet är att banan kunde vara avstängd under så kort period som möjligt.  

Illustrationen visar hur området kring Portvägen och Enebybergs station kommer se ut.

Ny passage vid Gethagsvägen

På uppdrag av Danderyds kommun har vi också byggt en gångtunnel i höjd med Gethagsvägen, norr om Enebybergs station. Under trafikavstängningen sommaren 2022 lyfte vi rörtunneln på plats. Gångtunneln öppnade under april 2023. 

Illustrationen visar hur tunneln vid Gethagsvägen kommer att se ut på västra sidan av järnvägen.
Illustrationen visar hur tunneln vid Gethagsvägen kommer att se ut på östra sidan av järnvägen.
  • Senast granskad: 5 februari 2024