Ny planskild korsning vid Frescati

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vid Frescati i Stockholm bygger SL en ny planskild korsning, lite söder om den nuvarande korsningen. Tågen kommer gå på en bro medan biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Planskilda korsningar ökar säkerheten och förbereder banan för framtidens trafikering. Tunneln under banan blir den nya entrén till Bergianska trädgården. Läs mer om aktuella arbeten längre ner på sidan.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

För att göra Roslagsbanan mer säker och förbereda för framtidens trafikering bygger vi en ny planskild korsning vid Frescati i Stockholm. Biltrafik kommer passera under järnvägen och gång- och cykeltrafikanter kommer vara separerade från biltrafiken via en upphöjd sektion.

Syfte

Flera övergångar längs Roslagsbanans har byggts om till mer säkra planskilda korsningar. Genom att tåg och övrig trafik korsar banan i olika plan ökar säkerheten markant. I och med att vi bygger bort bommanläggningen ökar vi även framkomligheten och tillgängligheten till Nationalstadsparken.

Vem påverkas och tidplan

Arbetena påbörjades under början av 2022 och pågår till slutet av 2023. Den nya korsningen öppnades under försommaren 2023, samtidigt stängdes den gamla plankorsningen helt för all trafik. Den nya planskilda korsningen blir en ny entré till Nationalstadsparken.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskick när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Aktuella arbeten

Aktuella arbeten
Den planskilda korsningen är nu öppen och den gamla korsningen är stängd. Det är fortfarande en del färdigställande kvar kring den nya porten. Murning av tunnelns väggar ska göras helt klar samtidigt som räcken och kantsten ska komma på plats. Samtidigt pågår återställningsarbeten som återfyllning, finplanering och plantering av växter.

Arbeten pågår vardagar klockan 06.00-19.00 samt lördagar klockan 06.00-18.00.

Det här gör vi

SL bygger en ny planskild korsning cirka 75 meter söder om den nuvarande övergången.

Korsningen vid Frescati har hittills varit en av de mest olycksdrabbade platserna på Roslagsbanan. All trafik på Roslagsbanans tre grenar passerar denna korsning med cirka 400 tåg per dygn i bägge riktningarna. Som mest passerar 30 tåg i timmen och i framtiden kan det bli en ökning till 40 tåg i timmen. Under högtrafik innebär detta att bommarna fälls väldigt ofta. Trafiken in i området till Bergianska trädgården och Plantagen är omfattande, speciellt under sommartid.

Korsningen var, fram till den stängdes under försommaren 2023, reglerad med signaler, bommar och även hinderdetektor, som installerades under hösten 2014. Det innebär att om en bil fastnat mellan bommarna stannar tåget automatiskt. För att öka säkerheten ytterligare har vi nu byggt en planskild korsning så att bilar, gång- och cykeltrafikanter på ett tryggt och säkert sätt ska kunna passera under järnvägen. Samtidigt är målet att förbättra trafiksäkerheten utan att göra intrång i området, som tillhör nationalstadsparken där det historiska landskapets natur- och kulturvärden inte får komma till skada.

Tidplan 

Arbetetena började under januari 2022. Arbetena pågår under hela 2023. Den nya planskilda korsningen öppnades under försommaren 2023. Samtidigt stängdes den gamla plankorsningen. 

Arbeten i Kungliga nationalstadsparken

Alla lösningar och arbeten anpassas till att vi befinner oss i den Kungliga nationalstadsparken. Exempel på detta är höjden i den nya tunneln som är 3,5 meter istället för det "vanliga" 4,7 meter för att minimera fotavtrycken i parken. Höjden kan påverka höga lastbilar och vissa turistbussar, de får i framtiden parkera på andra sidan (östra sidan) så att passagerarna får gå sista biten.

Gång- och cykelbanan är något smalare än vanligt, likaså bilvägen. Även detta för att göra ett så litet ingrepp i parken som möjligt. Vanliga bilar kan mötas i tunneln, medan bredare fordon kan få svårare att mötas. Själva tunneln är även relativt kort med sina knappa 10 meter. 

Stort vikt läggs vid material i tunneln samt på växtval och belysning. Tunneln blir den nya entrén till Bergianska. 

Träden i parken

Bakom den valda lösningen ligger många år av utredningar. Totalt har 25 olika alternativ utretts för att hitta den bästa platsen för den nya korsningen. En av de avgörande faktorerna var hänsyn till träden i parken. Vi har nu endast behövt ta ner en lind i allén. Två lindar har flyttat in i den äldre lindallén längs med Roslagsbanan. Åtta träd har fått flytta till andra platser inom parken eller till det nya Albanoområdet. Totalt har vi tagit ner åtta träd och tre av dessa har blivit faunadepåer i parken för att gynna den biologiska mångfalden.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?