Planskild korsning vid Frescati

Vid Frescati har SL byggt en planskild korsning. Tågen går på en bro medan bilar samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Tunneln är också ny entré till Bergianska trädgården. 

Detta gör vi

För att göra Roslagsbanan mer säker och förbereda för framtidens trafikering har vi byggt en planskild korsning vid Frescati i Stockholm. Biltrafik passerar under järnvägen och gång- och cykeltrafikanter är separerade från biltrafiken via en upphöjd sektion.

Syfte

Flera övergångar längs Roslagsbanans har byggts om till mer säkra planskilda korsningar. Genom att tåg och övrig trafik korsar banan i olika plan ökar säkerheten markant. I och med att vi bygger bort bomanläggningen ökar vi även framkomligheten och tillgängligheten till Nationalstadsparken.

Vem påverkas och tidplan

Den nya korsningen öppnades under försommaren 2023.

 

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
SL:s kundtjänst på deras webbplats

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
Maila trafikförvaltningens presstjänst

  • Senast granskad: 1 februari 2024