Ombyggda stationer i Fisksätra och Tattby

För att möjliggöra tätare avgångar på Saltsjöbanan, som idag till stor del består av enkelspår, bygger vi två nya mötesstationer i Fisksätra och i Tattby. Dessa kommer att möjliggöra att fler tåg går på banan samtidigt. 

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. 

Maila ditt nummer för att avregistrera dig från sms-utskicken. 

Projektet pågår sedan febuari 2023 och avslutas under våren 2024. Arbetena är i stort sett klara, förutom några kompletteringar till signalsystemet.

Läs mer om hur vi förändrar respektive station och hur omgivningen påverkas: 

Arbeten vid station Fisksätra

Arbeten med station Tattby

Tidplan

  • Januari 2023 - Saltsjöbanan stängs av och ersätts med bussar.
  • Februari/Mars 2023 - Arbeten startar i Fisksätra och Tattby
  • December 2023 - Arbetena avslutas i Fisksätra och Tattby
  • Början av 2024 - Saltsjöbanan börjar delvis trafikeras igen
  • 2027 - Saltsjöbanan läggs tillbaka hela vägen till Slussen 

Saltsjöbanan stängs av 2023-2024

Från januari 2023 till våren 2024 är Saltsjöbanan avstängd och ersätts med bussar. Banan börjar sedan trafikeras med successivt, till en start mellan Fisksätra och Solsidan/Saltsjöbaden. 

Läs mer om Saltsjöbanans återöppnande 2024

Under avstängningen har Nacka kommun och Nya tunnelbanan också utfört arbeten som kräver att Saltsjöbanan stängs av. Nacka har byggt om Värmdövägen och Sickla bro, Nya tunnelbanan har byggt en tunnelbaneentré nära Saltsjöbanans spår vid Sickla.

Läs mer om Nackas arbeten på Värmdövägen. 

Läs mer om arbetena för att bygga tunnelbana till Nacka.

Så påverkas närområdet

Vissa arbetsmoment är bullrande. Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och mäter kontinuerligt bullernivåerna. Vid arbetsmoment som dammar bevattnar vi för att minimera dammet.

Gång- och cykelvägar kommer att tidvis att läggas om för att göra plats åt arbetena. Flaggvakter är på plats vid behov för att säkerställa att byggtrafiken och sprängningar hanteras på ett säkert sätt. 

Arbetena utförs främst dagtid på vardagar, klockan 07-19. Vid arbeten som utförs helger, kvällar eller nätter aviserar vi detta via sms-aviseringar, anmäl ditt mobilnummer här.

Översiktsbild Fisksätra
Översiktsbild av Fisksätra mötesstation
Översiktsbild Tattby station
Översiktsbild Tattby mötesstation

Kontakt

SL Kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 7 februari 2024

Mer information