Trafikstart för Saltsjöbanan i slutet av 2024

Trafikstarten för Saltsjöbanan senareläggs och vi arbetar nu mot att tågen börjar rulla i slutet av 2024, med Saltsjö-Järla som tillfällig slutstation. 

För att minimera störningar och göra övergången så smidig som möjligt för resenärerna har SL beslutat att vänta med trafikstart tills Saltsjö-Järla står färdig som slutstation. Detta planeras ske i slutet av året. Den senarelagda trafikstarten beror främst på försenade el- och telearbeten som påverkat andra arbeten längs banan som följd. 

Beslut följer en noggrann bedömning av de ömsesidiga beroenden som finns mellan olika projekt inom Saltsjöbanans spårområde, och för att göra resan med kollektivtrafiken så smidig som möjligt för våra resenärer.

Nu pågår arbete med att planera för hur trafiklösningen i Saltsjö-Järla ska fungera. Mer detaljerad information om datum för trafikstart, tidtabeller och hur bytet mellan tåg och buss kommer att fungera presenteras senare i år då vi närmar oss trafikstart.

Innan trafiken rullas igång ska bland annat en gångtunnel i Saltsjö-Duvnäs rustas upp och stationen i Saltsjö-Järla byggas om till slutstation med möjlighet för ersättningsbussarna att stanna och vända.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00
SL:s kundtjänst på deras webbplats

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
Maila trafikförvaltningens presstjänst

Fler nyheter