Tattby station byggs om till mötesstation

Under perioden februari 2023  - våren 2024 bygger SL om station Tattby till mötesstation med dubbla spår och ny plattform. Här beskriver projektet och pågående arbeten, tidplan och vilken påverkan arbetena har.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskicken när plötsliga förändringar i arbetena sker. 

Maila ditt nummer för att avregistrera dig från sms-utskicken. 

Pågående arbeten

Arbetena med mötesstationen är i stort sett klara. Kompletterande arbeten med byggväg och signalställverk pågår fortfarande och beräknas bli klara under våren.

Skyttevägen och Byvägen har säkrats  för gående

Under ombyggnaden har vi fler bussar än vanligt i omlopp och byggtrafik som kör in och ut samtidigt som hundratals elever numera korsar Skyttevägen/Byvägen. Därför har vi en rad åtgärder för att höja säkerheten och minska risken för olyckor.

 • Farthinder installeras på vardera sidan om kurvan.
 • Omkörningsförbud längs hela sträckan förbi arbetsområdet.
 • Den smala trottoaren på sidan närmast byggarbetsplatsen stängs av.
 • Övergångsstället vid skolan breddas.
 • Det blir ett nytt övergångsställe vid busshållplatserna där vägen också smalnas av. Bilarna får passera från ett håll åt gången.

Så mycket kommer det att bullra

Vissa arbetsmoment kommer att vara bullrande, såsom schaktning och sprängning. Arbetena kommer att bullra och märkas av som mest under projektets första månader när rivningar pågår. När vi sedan börjar bygga det nya kommer bullret och böket att minska. 

Vi kommer att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och kontinuerligt att mäta bullernivåerna. Vid arbetsmoment som dammar kommer vi att bevattna för att minimera dammet.

Arbetstider

Arbetena utförs dagtid på vardagar klockan 07-19, förutom i undantagsfall. Om arbeten måste utföras helger, kvällar eller nätter kommer detta att aviseras via sms-aviseringar, anmäl ditt mobilnummer här.

Så blir den nya station Tattby

 • Stationen byggs om och kompletteras med ytterligare ett spår. Stationen får då en dubbelriktad trafik.
 • Stationsområdet flyttas cirka 100 meter västerut och utvidgas för att rymma en ny plattform på södra sidan och ytterligare ett spår med plattform på norra sidan.
 • Perrongerna nås via gångvägar som ska uppfylla tillgänglighetskravet.
 • Breddning av spårområdet innebär att den befintliga gång- och cykelpassagen under järnvägsbron förlängs.
 • En ny byggnad för tekniska installationer byggs söder om spåren, på den yta där dagens plattform finns.

Detaljplan för Tattby station

Saltsjöbanan är avstängd till våren 2024

Saltsjöbanan är avstängd och ersätts med buss från början av 2023 till början av 2024. Under avstängningen kommer även Nacka kommun och Nya tunnelbanan utföra arbeten som kräver avstängning.

Läs om Saltsjöbanans successiva öppnande under 2024

Sök din resa på sl.se eller i sl-appen. 

Tattby mötesstation översikt
Översiktsbild över Tattbys nya mötesstation
Ny gångtunnel och väg till Tattby station
Visionsbild Tattby station. Vy från norr

Kontakt

SL Kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

 • Senast granskad: 7 februari 2024