Saltsjöbanans upphöjning i Nacka

Den 22 april 2024 beslutade kommunfullmäktige i Nacka att avsluta projekt Saltsjöbanans upphöjning i Nacka. Nu utreder vi hur projektavslutet påverkar SLs projekt inom Saltsjöbanan. 

Järnvägen utgör idag en barriär i Sickla och planeras därför att lyftas upp på en bro med nya vägar under bron för bil, buss, gång- och cykeltrafik.  Projektet skapar en sammanhängande stadsmiljö med möjlighet till allmänna vistelseytor under bron.

Samråd hölls under hösten 2023

Samråd för järnvägsplanen pågick från 11 september till 1 oktober 2023. Handlingarna finns att ladda ned under "Bilagor" här på webben, längst ned på sidan. Där kan du bland annat hitta plankarta, planbeskrivning och bullerutredningar. 

En miljökonsekvensbeskrivning ingår i handlingarna som ett av underlagen till järnvägsplanen. Den beskriver de effekter och konsekvenser som de föreslagna åtgärderna har på människors hälsa och miljön och ska godkännas av länsstyrelsen. 

Öppet hus med chans att ställa frågor

Öppet hus hölls tisdagen den 26 september kl. 16.00–19.00 i Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23, Sickla. Där fick ni träffa representanter från trafikförvaltningen i Region Stockholm och Nacka kommun för att ställa frågor.

Översiktskarta över Saltsjöbanans upphöjning i Sickla.

Bron föreslås bli cirka 600 meter lång. 

Projektet genomförs i samarbete med Nacka kommun

Projektet är initierat av Nacka kommun som kommer att vara byggherre för bron. Samrådet för järnvägsplanen genomförs av Region Stockholm som är anläggningsägare. 

När Nacka kommun har byggt själva bron tar Regionen över och bygger järnvägsanläggningen, d.v.s. spår, el, kanalisation, signal och tele. Byggtiden planeras till 2025–2027.

Läs mer om projektet på Nacka kommuns projektsida. 

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
SL:s kundtjänst på deras webbplats

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
Maila trafikförvaltningens presstjänst

  • Senast granskad: 13 februari 2024