Saltsjöbanan

Vi rustar upp Saltsjöbanan för att fler ska kunna åka med oss. Med nya tåg, fler mötesstationer och en utbyggd depå säkrar vi banans livslängd och möter morgondagens behov av kollektivtrafik i Nacka.

Saltsjöbanan har under 125 år varit en del av Nacka. I 50 år har SL:s resenärer åkt på banan och för varje år som går ökar antalet som vill åka med. Stockholm och Nacka växer och Saltsjöbanan behöver rustas upp för att möta morgondagens krav på kollektivtrafik i området.

I program Saltsjöbanan ingår olika delar som tillsammans möjliggör en tätare och mer säker resa för fler. Vi rustar banan så att den håller i minst 50 år till. Välkommen att följa med på vår resa!

Aktuellt inom Saltsjöbanan

Saltsjöbanans trafikstart senareläggs till slutet av 2024

Under slutet av 2024 börjar Saltsjöbanan trafikera sträckan Saltsjö-Järla till Solsidan och Saltsjöbaden. 

Läs mer om Saltsjöbanans återöppnande under 2024

Det arbetar vi med på Saltsjöbanan

 • Nya stationer i Fisksätra och Tattby med dubbla spår och perronger där tågen kan mötas. Klart 2024.
 • Norra Danviksbron som binder ihop Nacka med Stockholm totalrenoveras. Klart 2026.
 • Nya fordon kallade X25 köps in och börjar trafikera banan under 2028.
 • Depån i Neglinge byggs om med en ny byggnad som kan hantera de nya fordonen.
 • Elkraften längs banan förstärks för att kunna ta emot de nya fordonen.
 • Saltsjöbanan återläggs hela vägen in till Slussen igen cirka 2027. 

Så påverkas trafiken på Saltsjöbanan

 • Saltsjöbanan är helt avstängd och ersätts med bussar 2023 - 2024.
 • I slutet av 2024 startar trafiken på banan med Saltsjö-Järla som tillfällig slutstation.
 • Vi trafikerar Slussen igen som tidigast 2027.
 • Ökad turtäthet på banan med 12-minuterstrafik planeras starta under 2029. 

Mötesstationer Tattby - Fisksätra

Visionsbild på den nya mötesstationen i Fisksätra.
Visionsbild på den nya mötesstationen i Fisksätra.

Mötesstationer i Tattby och Fisksätra möjliggör fler avgångar

För att kunna ha tätare avgångar så att fler ska kan åka med oss behöver vi fler sträckor med dubbelspår längs Saltsjöbanan, som till stor del går på enkelspår. Vi bygger två mötesstationer, en i Fisksätra och en i Tattby som skapar förutsättningar för att ha fler tåg ute på banan samtidigt. I och med att mötesstationerna byggs får stationerna dubbla spår och plattformar. 

De nya stationerna kommer stå färdiga under våren 2024.

Norra Danviksbron

Bild under Norra Danviksbron, innan renoveringen påbörjades.
Norra Danviksbron innan nedmonteringen påbörjats. . Foto: Stadsmuseet

Norra Danviksbron totalrenoveras

Norra Danviksbron är en enkelarmad balansklaffbro och har ett körfält för bussar i kollektivtrafiken och ett spårgående fält där Saltsjöbanan går. Bron är viktig både för transport på land samt för transport på vattnet. Den binder samman Nacka och Södermalm och utgör en av enbart två passager där båtar kan ta sig in från Östersjön till Mälaren. Den andra finns i Södertälje. 

Bron är från 1920-talet och dess tekniska livslängd är slut. I slutet av 2019 fattade Trafiknämnden ett inriktningsbeslut som innebär att vi nu ska totalrenovera bron och byta ut skadat material mot nytt. 2023 revs bron 

Den renoverade bron kommer att uppfylla framtidens krav på driftsäkerhet och effektivitet, och gör det möjligt för kollektivtrafiken att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. När arbetena i Slussen är klara ska även bron vara klar så att Saltsjöbanan åter kan trafikera sträckan hela vägen in till Slussen.

Norra Danviksbron förvaltas idag gemensamt av Region Stockholm och Stockholms stad. Projektet genomförs därför tillsammans mellan de båda organisationerna.

Mer om Saltsjöbanan

Saltsjöbanan tillbaka i Slussen

När Stockholm stads projekt Slussen pågår finns inte möjlighet för Saltsjöbanan att trafikera sista sträckan in till Slussen. Vi passar på att upprusta sträckan mellan Henriksdal och Slussen. På hela sträckan bygger vi en ny järnvägsanläggning och i Slussen en ny dubbelspårsstation som ska vara klar när arbetena i Slussen är klara så att Saltsjöbanan kan nå sin riktiga slutdestination. Den nya stationen i Slussen kommer att ligga där den gamla stationen låg, i anslutning till nya bussterminalen och tunnelbanan. 

Nya tåg för Saltsjöbanan

Saltsjöbanans kapacitet kommer att ökas genom att köpa in nya och moderna tåg. När de nya tågen börjat gå i trafik och Saltsjöbanan lagts tillbaka hela vägen till Slussen börjar vi köra med 12-minuterstrafik.

Innan de nya tågen kan börja trafikera banan behöver vi förstärka elkraften längs banan och bygga ut Neglinge depå med bland annat en ny verkstadshall. 

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

 • Senast granskad: 25 januari 2024