Så används dina skattepengar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Alla invånare i Stockholms län betalar skatt till Region Stockholm. Intäkterna från skatten används för att tillhandahålla hälso- och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik, kulturupplevelser och för en hållbar utveckling av hela Stockholms län.

Du som arbetar och har beskattningsbar inkomst i Stockholms län betalar 12,08 kronor per intjänad hundralapp varje månad till Region Stockholm.

Så här används dina skattepengar:

 

Hälso- och sjukvård
Majoriteten av pengarna, cirka 80 procent, används för hälso- och sjukvård och tandvård. Verksamheten omfattar både vård och hälsofrämjande arbete.
Läs mer om hälso- och sjukvården

Kollektivtrafik
Cirka 14 procent av skatten går till kollektivtrafik och färdtjänst. En vanlig dag i Stockholm så reser fler än 800 000 personer i kollektivtrafiken. Men kollektivtrafiken kostar mer än så och drivs därför även med biljettintäkter.
Läs mer om kollektivtrafiken

Kultur
Skattepengarna används även för att stärka regionens kulturliv. Bland annat får kultur- och föreningslivet ekonomiskt stöd, och då särskilt så att barn och unga får tillgång till kulturupplevelser.
Läs mer om kulturarbetet

Regional utveckling
Stockholm behöver fungera bra för invånarna även i framtiden. Skatten  används därför för planering och förberedelse för nuvarande och blivande stockholmares behov av bostäder, infrastruktur, kollektivtrafik.
Läs mer om den regionala utvecklingen

Övrigt
Resterande del används bland annat för att styra, leda och samordna Region Stockholm så att alla verksamheter ska fungera på bästa sätt.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?