Så används dina skattepengar

Alla invånare i Stockholms län betalar skatt till Region Stockholm. Intäkterna från skatten finansierar hälso- och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik, kulturupplevelser och en hållbar utveckling av hela Stockholms län.

Du som arbetar och har beskattningsbar inkomst i Stockholms län betalar 12,38 kronor per intjänad hundralapp varje månad till Region Stockholm.

Graf som visar uppdelningen av budgeten 2024

Hälso- och sjukvård

Majoriteten av pengarna, cirka 80 procent, används för hälso- och sjukvård och tandvård. Verksamheten omfattar både vård och hälsofrämjande arbete.
Läs mer om hälso- och sjukvården

Kollektivtrafik

Cirka 14 procent av skatten går till kollektivtrafik och färdtjänst. En vanlig dag i Stockholm så reser fler än 800 000 personer i kollektivtrafiken. Men kollektivtrafiken kostar mer än så och drivs därför även med biljettintäkter.
Läs mer om kollektivtrafiken

Kultur

Skattepengarna används även för att stärka regionens kulturliv. Bland annat får kultur- och föreningslivet ekonomiskt stöd, och då särskilt så att barn och unga får tillgång till kulturupplevelser.
Läs mer om kulturarbetet

Regional utveckling

Stockholm behöver fungera bra för invånarna även i framtiden. Skatten  används därför för planering och förberedelse för nuvarande och blivande stockholmares behov av bostäder, infrastruktur, kollektivtrafik.
Läs mer om den regionala utvecklingen

Övrigt

Resterande del används bland annat för att styra, leda och samordna Region Stockholm så att alla verksamheter ska fungera på bästa sätt.

  • Senast granskad: 23 september 2023