Kreditbetyg

Att ha ett högt kreditbetyg är viktigt och ett tecken på god ekonomisk hushållning. Sedan 2007 har Region Stockholm näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har under flera år bekräftat Region Stockholms höga kreditvärdighet. Sedan 2007 har Region Stockholm näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Standard & Poor´s förväntar sig att Region Stockholm kommer fortsätta generera kassaflödesöverskott före investeringar under analysperioden fram till och med 2025. Överskotten kommer dock vara något lägre jämfört med åren 2020 till 2022 då regionen fick statsbidrag till följd av covid-19-pandemin. Trots utmaningar som uppskjuten vård efter pandemin och högre pensionskostnader har Region Stockholm, enligt S&P, en skuld- och likviditetshantering som är tillfredsställande, underbyggd av en klok och riskminimerande finansiell styrning. Som en positiv faktor nämner Standard & Poor´s också ökade skatteintäkter.

  • Senast granskad: 10 september 2023