Kultur

Stockholms kulturliv bidrar till att många vill bo i, verka i och besöka länet. Genom ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturella och kreativa näringar bidrar till att utveckla länet. Därför stödjer Region Stockholm länets kulturliv och kulturutövare, folkbildning- och föreningsliv. Vårt kulturstöd går till en mångfald av röster, scener och konstnärliga uttryck i Stockholms län. 

Vår verksamhet sträcker sig ut i hela länet mot olika målgrupper. Länkar till alla våra webbplatser: 

Joakim Blendulf

Chef Enheten för kommunikation
Chef Enheten för kommunikation

Peter Axelsson

Chef Regionbibliotek Stockholm
Chef Regionbibliotek Stockholm

Monica Dahlgren

Chef Tillsyn och utredning, Regionarkivet
Chef Tillsyn och utredning, Regionarkivet

Ann Larsson

Chef Enheten för kulturstöd
Chef Enheten för kulturstöd

Veronika Lövgren

Chef Enheten för Svar, Regionarkivet
Chef Enheten för Svar, Regionarkivet

Anders Söderlind

Chef Arkiv och informationsförvaltning, Regionarkivet
Chef Arkiv och informationsförvaltning, Regionarkivet

Kulturen ska nå ut i hela regionen

För kultur finns olika e-tjänster: Ansökan av kulturstöd, katalog för scenkonstutbud och kultur till skolan samt konstnärsdatabas är några exempel.

Kontakt

Kulturförvaltningen
Södermalmsallén 36, plan 3
118 27 Stockholm

Postadress:
Box 38204
100 64 Stockholm

Telefon: 08-123 378 00
info.kultur@regionstockholm.se
registrator.kultur@regionstockholm.se
www.kultur.regionstockholm.se