Vill du bli eller få stödperson?

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Att vara stödperson är ett uppdrag för dig som vill hjälpa en medmänniska.

Att bli stödperson

Att i en svår situation ha någon att tala med uppfattar nog alla människor som kanske den viktigaste hjälp man kan få. Patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen så önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Som stödperson får du:

 • inblick i den psykiatriska vården
 • möjlighet att öka din kunskap om människor
 • nya givande upplevelser.

Förväntningar på dig som stödperson:

 • du ska vara medmänsklig och empatisk
 • bistå patienten i personliga frågor
 • regelbundet besöka patienten på vårdavdelningen, behandlingshemmet eller där patienten vistas, dock inte i hemmet
 • rätt att närvara vid förhandling i domstol, om patienten så önskar.

Tänk på att du som stödperson inte ersätter vårdpersonalens funktion och inte heller övertar du ansvaret för patientens ekonomi eller fungerar som juridiskt ombud. Som stödperson har du tystnadsplikt. Du får stöd och handledning av patientnämndens förvaltning. Dessutom får du arvode samt kostnadsersättning. I uppdraget ingår viss rapportering till patientnämndens förvaltning.

Hör några personer berätta om varför de är stödpersoner

Här kan du ansöka om att bli stödperson

Så utses en stödperson

Chefsöverläkaren har ansvar för att informera patienten om rätten till stödperson. Om önskan om stödperson finns har chefsöverläkaren ansvaret att meddela patientnämndens förvaltning, som har uppdraget att utse stödpersoner. Patienten kan också själv vända sig till förvaltningen.

Vem kan bli stödperson?

För att bli stödperson krävs ingen speciell utbildning, förutom den som patientnämndens förvaltning ger. Har du erfarenhet från vård eller social omsorg kan det vara värdefullt. Att vara stödperson är en fritidssyssla, inget "extraknäck". Det är viktigt att stödpersonen har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Eftersom patienter inte är en enhetlig grupp, behövs stödpersoner från alla åldersgrupper, alla delar i samhället och olika kulturer. Vi ser också att du har goda språkkunskaper i svenska. Du bör ha fyllt 23 år. Dock gör vi alltid individuella bedömningar.

Läs gärna mer om hur det går till när du blir stödperson i bilagan här till höger "Till dig som vill bli stödperson".

Du som är aktiv stödperson finner information som är viktig för dig att ta del av här

Vill du ha en stödperson?

Den som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen så önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Stödpersonen har intresse för andra människor och ska bistå dig i personliga frågor och:

 • har som regel rätt att besöka dig på vårdavdelningen eller annan plats där du befinner dig
 • har rätt att vara med vid förhandlingar i domstol, om du vill
 • ska bistå dig i personliga frågor
 • har tystnadsplikt.

Stödpersonen ska inte:

 • ersätta vårdpersonalen
 • ta över ansvaret för din ekonomi
 • vara ditt juridiska ombud.

Du som tvångsvårdad har rätt:

 • att överklaga beslut om tvångsvård eller isolering hos förvaltningsrätten
 • till ett offentligt biträde vid förhandling i domstol
 • att få en stödperson utsedd och förordnad genom patientnämndens förvaltning.

Så här gör du för att få en stödperson

Tala med din kontaktperson, behandlare eller läkare så hjälper de dig att kontakta patientnämndens förvaltning som utser stödpersoner. Du kan också själv kontakta patientnämndens förvaltning. Läs mer och fyll i ansökan i informationsbladet "Vill du ha en stödperson - samt ansökan" som du finner här till höger. Du kan naturligtvis också kontakta oss direkt om du inte vill eller kan fylla i ansökan. Hör av dig till stödpersonssamordnare Milana Kapfält på tfn: 08-123 467 19 eller stödpersonshandläggare Isabella Canow på tfn: 08-123 467 01.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?