Forskning, finansiering och stödformer

Region Stockholm bidrar till forskning, nya arbetssätt och medverkar till forum och nätverk som gör det möjligt för olika discipliner att mötas. 

Projektstöd kultur och hälsa

Genom projektstöd kultur och hälsa får patienter som vistats en längre tid i vården tillgång till kvalitativa kulturupplevelser och stor vikt läggs vid ett aktivt deltagande. Barn och unga inom vården är en prioriterad målgrupp för stödet, men även äldre eller psykiskt sjuka som vistas på Region Stockholms olika vårdenheter. Inom stödet ryms exempelvis clowner i barnsjukvården, musikterapi och VR-aktiviteter för barn och unga med nedsatt rörelseförmåga.

Det är kulturnämnden som beslutar om stödet på 4 miljoner kronor per år. Kontakta kulturförvaltningen vid frågor.

Exempel på mottagare av Projektstöd kultur och hälsa 2023:

 • Musikterapi, SÖS Sachsska, Astrid Lindgrens barnsjukhus Huddinge, BUP Rosenlunds sjukhus och Center för sinnestimulering, Sabbatsbergs sjukhus (Musikbojen 490 000 kronor)
 • Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus och Berättarbyrån, Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge (Kultursjukhuset 650 000 kronor)
 • Animation i vården, ALB Karolinska Huddinge och Solna (Den pedagogiska Designbyrån 250 000 kronor)

Innovationsfonden

Samverkan mellan Region Stockholms alla verksamheter, akademin och företag är viktig för att utveckla värdeskapande innovationer. Vi matchar våra behov med din förfrågan om samverkan. Det gemensamma målet är att utveckla nya metoder, produkter och tjänster som förbättrar för patienter, resenärer, verksamheter och medarbetare i våra verksamheter.

Samverkan mellan akademi, företag, innovatörer och offentliga organisationer är viktig för att kunna erbjuda bästa möjliga service till medborgarna. Vi välkomnar samverkan inom Region Stockholms fyra kärnområden, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Fonden beviljar stöd om 15 miljoner kronor årligen.

Kontaktformulär gällande innovationer, för företag och organisationer.

Exempel på beviljade projektmedel:

 • Musik som kommunikationsverktyg i palliativ vård (Capio, Sollentuna sjukhus 100 000 kronor)
 • Pilotprojekt - Tillämpad konstnärlig forskning och konstnärlig gestaltning i ambulansfordon (kulturförvaltningen 400 000 kronor)
 • Go Fishing - Augmented Reality för att skapa en trygg, lugn och lättnavigerad röntgenupplevelse för barn och anhöriga. (Södersjukhuset 250 000 kronor)

Centrum för kognition, kultur och hälsa

För att samla de svenska forskningsinsatserna på detta område samlar Karolinska Institutet och KTH ett gemensamt Centrum för kultur, kognition och hälsa. Centret bygger vidare på den framgångsrika grundforskning som redan bedrivs vid KI och KTH.

Målet är att bedriva forskning på världsledande nivå genom att kombinera KI:s och KTH:s resurser för neurologi, psykologi, datamodellering och beteendegenetik. Centret samarbetar med Kompetenscentrum för kultur och hälsa för att sprida kunskap om nya forskningsresultat och för att omsätta resultaten i praktisk verksamhet.

Läs mer på webbplatsen Den kulturella hjärnan

Nordic Arts & Health Research Network

Nätverket utgör forum för utbyte och samarbete mellan Arts & Health-forskare inom Norden. Fokus inom området ligger på konstengagemang för hälsa och välbefinnande. Syftet är att bygga broar mellan sektorer och skapa samarbete med hjälp av konst och kreativ aktivitet i olika sociala, utbildnings- och hälsomiljöer.

Läs mer hos Nordic Arts & Health Research Network

Kontakta Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Det här formuläret skickas som e-post. 

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 19 februari 2024

Du kanske också är intresserad av

 • Projektstöd kultur och hälsa

  Stödet kan sökas för kulturprojekt i vården. Det ska bidra till att patienter, personal och anhöriga ska få tillgång till återkommande kulturverksamhet.
 • Man klädd i labbkläder och handskar i ett laboratorium.

  Ansök om forskningsmedel

  Vi utlyser regelbundet projektmedel tillsammans med flera universitet.
 • Foto på en bärbar dator som en person håller i.

  Ansök om innovationsmedel

  Kan din idé, tjänst eller produkt förbättra för våra invånare eller medarbetare? Då kan du ansöka om medel hos innovationsfonden.