Pilotprojekt i ambulans

Forskning visar att såväl ljud som ljus påverkar hjärna, hjärta och kan ha hälsofrämjande effekter. Därför undersöker vi hur man kan använda konstnärliga uttryck i ambulansbilars begränsade utrymmen.

Forskning i konstnärlig intervention

Tillämpad konstnärlig forskning och konstnärlig gestaltning i ambulansfordon är två spår i ett innovationsprojekt som drivs av AISAB och kulturförvaltningen i Region Stockholm.

I en förstudie synliggjordes förutsättningarna för konstnärlig intervention i ambulansfordon, det vill säga hur kulturella uttryck kan användas.

I projektet deltar personer från olika discipliner:

  • Visuell konst: Pia Sandström
  • Ljudmiljö: Robin McGinley och Ricardo Atienza, Stockholms Universitet. Specialskrivna stycken är inspelade av Kungliga Filharmonikerna i Konserthuset Stockholm.
  • Belysning: Rodrigo Muro Avendano och Foteini Kyriakidou, KTH

Nu pågår tester av de konstnärliga uttrycken som är installerade i en testbil. Inspelad musik av Kungliga Filharmonikerna där ljudbilden delvis kamouflerar det vassa sirenljudet är en del. Ljusgestaltning är en annan del av projektet. 

Under 2024 testas och utvärderas pilotprojektet. 

Samfinansiering

Innovationsfonden möjliggör pilotprojektet. Förstudien genomfördes 2022 med medel från Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Bildkollage från vänster övre raden: ambulansdörr, två personer monterar i tak, person i ambulanshall. Nedre raden från vänster: Två personer i Konserthuset, Kungliga Filharmonikerna, ambulans framifrån.

Kontakta Kulturförvaltningen

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 23 februari 2024