Lagar och rättigheter

Dina rättigheter i vården styrs av lagar, bestämmelser och regler för hur vården ska ta hand om och bemöta både dig och dina närstående. Det finns också regelverk för hur du kan klaga eller lämna synpunkter på vård och tandvård.

Vad som gäller när du söker vård

På 1177.se hittar du information om lagar och bestämmelser, avgifter, att välja vårdmottagning, vård om du kommer från annat land, vård vid resa utomlands, donationer, med mera.

Så fungerar vården

Patientens delaktighet

Är du sjuk och besöker vården ofta kan du få hjälp genom en fast vårdkontakt. Du som patient och dina anhöriga kan tillsammans komma överens med din vårdgivare om vårdplanering och anpassningar av din vård. 

Läs om patientens delaktighet

Patientsäker vård

Patientsäkerhet handlar om att du som patient får den vård du behöver i en trygg vårdmiljö. Genom att vårdgivarna använder kunskapsbaserade metoder, följer uppsatta riktlinjer och har bra kommunikation med patienten minimeras risken för vårdskador.

Läs om patientsäker vård

Patientens rättigheter/lagar och bestämmelser

Du har rättigheter som både invånare och patient. Det är många lagar och bestämmelser som regleras hur vården ska bedrivas. På 1177. se beskrivs de viktigaste lagarna och bestämmelserna som reglerar hur vård och omsorg ska bedrivas.

Lagar och bestämmelser

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få vård som du behöver. Läs mer på 1177.se eller kontakta din mottagning. 

Vårdgaranti

Har du synpunkter eller klagomål?

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med vården du fått eller tycker att det skett något felaktigt. Dina synpunkter kan gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Det gäller också tandvård.

Läs om att lämna synpunkter och klagomål

  • Senast granskad: 21 februari 2024