Så utvecklas vården

Nya metoder och arbetssätt införs för att du ska få bästa möjliga vård idag och i framtiden. Här finns en beskrivning för dig som vill fördjupa dig i sjukvårdens olika utvecklingsområden. 

Innehåll

 • Manlig vårdmedarbetare lyssnar på flickas bröst med stetoskop medan de tittar glatt på varandra. Flickan sitter i mammas knä

  Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov. Därför har en utredning genomförts om utmaningar och möjligheter för vården inför år 2040.
 • Kvinnlig vårdmedarbetare visar en pojke ca tio år ett skelett som ser ut att vara av ett människoben

  Landets alla regioner samarbetar i ett nationellt system som ska bidra till att patienter får tillgång till en mer jämlik och kunskapsbaserad hälso- och vård.
 • Vårdmöte mellan patient och vårdpersonal

  Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att utveckla den nära vården i regionen.
 • Manlig vårdmedarbetare sitter på stol bredvid sängliggande kvinnlig patient och visar henne något i ett dokument

  För att patienter med sällsynta eller svårbehandlade diagnoser ska få bästa möjliga vård koncentreras högspecialiserad vård till ett antal vårdgivare i landet.
 • Tre tjejer i tonåren tar en selfie på sig tillsammans, utomhus

  I utvecklingsplan för Stockholmsregionen ingår bland annat att säkra tillgänglig, modern och god vård.
 • En kvinna med skyddsglasögon och skyddshandskar tittar på labbprover

  Forskning och innovation har stor betydelse för att Region Stockholm ska kunna erbjuda invånarna en ännu bättre vård och högre livskvalitet.
 • Närbild av en äldre dam som sitter på en brygga och ser skrattande in i kameran, i bakgrunden syns hav och klippr

  Kunskapen om folkhälsa utvecklas bland annat genom det forskningsinriktade arbete som pågår vid olika centra inom Region Stockholm.