Så utvecklas vården

Nya metoder och arbetssätt införs för att du ska få bästa möjliga vård idag och i framtiden. Här finns en beskrivning för dig som vill fördjupa dig i sjukvårdens olika utvecklingsområden. 

Innehåll

 • Manlig vårdmedarbetare lyssnar på flickas bröst med stetoskop medan de tittar glatt på varandra. Flickan sitter i mammas knä

  Hälso- och sjukvården 2040

  Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov. Därför har en utredning genomförts om utmaningar och möjligheter för vården inför år 2040.
 • Kvinnlig vårdmedarbetare visar en pojke ca tio år ett skelett som ser ut att vara av ett människoben

  Kunskapsutveckling för jämlik vård

  Landets alla regioner samarbetar i ett nationellt system som ska bidra till att patienter får tillgång till en mer jämlik och kunskapsbaserad hälso- och vård.
 • Vårdmöte mellan patient och vårdpersonal

  Nära vård

  Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att utveckla den nära vården i regionen.
 • Manlig vårdmedarbetare sitter på stol bredvid sängliggande kvinnlig patient och visar henne något i ett dokument

  Nationell högspecialiserad vård

  För att patienter med sällsynta eller svårbehandlade diagnoser ska få bästa möjliga vård koncentreras högspecialiserad vård till ett antal vårdgivare i landet.
 • Tre tjejer i tonåren tar en selfie på sig tillsammans, utomhus

  Regionalt utvecklingsansvar

  I utvecklingsplan för Stockholmsregionen ingår bland annat att säkra tillgänglig, modern och god vård.
 • En kvinna med skyddsglasögon och skyddshandskar tittar på labbprover

  Forskning och innovation

  Forskning och innovation har stor betydelse för att Region Stockholm ska kunna erbjuda invånarna en ännu bättre vård och högre livskvalitet.
 • Närbild av en äldre dam som sitter på en brygga och ser skrattande in i kameran, i bakgrunden syns hav och klippr

  Kunskapsutveckling om folkhälsa

  Kunskapen om folkhälsa utvecklas bland annat genom det forskningsinriktade arbete som pågår vid olika centra inom Region Stockholm.