Projektstöd kultur och hälsa

Projektstöd kultur och hälsa kan sökas för kulturverksamhet inom vård som är finansierad av Region Stockholm. Stödet ska bidra till att vårdtagare, personal och anhöriga får tillgång till återkommande kulturverksamhet. 

Om ansökan

  • Projektstöd kultur och hälsa kan sökas fortlöpande under året. Vi tar beslut löpande och fördelar stöd så länge medel finns kvar.
  • Notera att projektet behöver vara förankrat hos vårdverksamhet finansierad av Region Stockholm innan ansökan.
  • Innan ni ansöker kontakta handläggare för rådgivning. 

Om Projektstöd kultur och hälsa

Projektstöd kultur och hälsa kan beviljas för kulturprojekt inom alla konstområden på vårdverksamheter som är finansierade av Region Stockholm.

Stödet riktar sig framför allt till projekt som har barn och unga på barnsjukhus som målgrupp. Det kan också sökas för projekt som riktar sig till äldre eller personer med psykisk sjukdom som vistas på Region Stockholms olika enheter. 

Vem kan söka Projektstöd kultur och hälsa?

Projektstödet kan sökas av föreningar, bolag, stiftelser och enskilda firmor.

Vad ska ansökan om Projektstöd kultur och hälsa innehålla?

Beskrivningen av projektet ska vara skriven så att den kan ligga till grund för bedömning och beslut. Den bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat. En mer detaljerad projektplan kan bifogas till ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga intyg från aktuell vårdverksamhet finansierad av Region Stockholm. Intyget ska vara undertecknat av ansvarig chef.  

Både ansökan och intyg ska innehålla antal tillfällen och veckor projektet avser. 

Budgeten ska vara balanserad och i svenska kronor.

Organisationer som söker stöd om totalt 500 000 kr eller mer per budgetår ska uppfylla Region Stockholms miljökrav.

Ansökan måste vara komplett.

Vilka villkor gäller för ansökan?

Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att du läser igenom villkoren för stödet.

Är du ny sökande vill vi att du kontaktar oss innan ansökan. Välkommen att höra av er till handläggaren. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Länk till villkor för Projektstöd kultur och hälsa (pdf)

Hur går ansökan till?

Innan ni ansöker kontakta handläggare för rådgivning. 

Efter dialog med handläggare gör du ansökan via vår e-tjänst där du loggar in och signerar med bank-id. 

Ansökan behöver signeras av organisationens firmatecknare. Om den person som ansöker inte är firmatecknare behöver även organisationens firmatecknare signera ansökan.

Du kan inte komplettera ansökan efter att den skickats in.

Hur bedömer vi din ansökan?

Projekten ska erbjuda ett så varierat utbud som möjligt. Särskilt prioriterade är projekt där vårdtagare, anhörig och personal har möjlighet till aktivt deltagande. Projekten behöver vara förankrade hos vårdverksamhet finansierad av Region Stockholm innan ansökan.

Vad händer om jag beviljas stöd?

Vi meddelar beslut via e-post till den som är kontaktperson för ansökan. Beslut publiceras även på vår webbplats.

Utbetalning sker endast till sökandens bankgiro eller plusgiro.

Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Region Stockholm.

Här hittar du anvisningar för kommunikation och användande av logotyp

Hur redovisar jag stöd?

Projektet ska redovisas senast två månader efter projektets slutdatum via vår e-tjänst. Vid ny ansökan behöver tidigare beviljat stöd redovisas innan ny ansökan beviljas.

Till e-tjänsten för redovisning

Bifoga intyg undertecknat av ansvarig chef för vårdverksamheten. Intyget ska innehålla en kort beskrivning av projektet och hur vårdverksamheten har upplevt att det genomförda projektet har fungerat. Ange även omfattning, antal tillfällen och veckor.  

Formuläret för redovisning innehåller bland annat frågor om:

  • beskrivning av genomfört projekt
  • ekonomisk redovisning
  • antal publik/besökare
  • åldersuppdelad statistik
  • annan relevant information

Vid ansökan om 500 000 kr eller mer per år:

Om aktörens totala kulturstöd under ett budgetår uppgår till 500 000 kronor eller mer ska årsredovisningen granskas av en auktoriserad revisor.

Av redovisningen ska klart framgå hur Projektstöd kultur och hälsa har använts. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.

Kontakta kulturförvaltningen

Enheten för stödgivning svarar på frågor om Projektstöd kultur och hälsa.

Kontakta handläggare

Fyll i detta formulär för att skicka e-post till handläggare av Projektstöd kultur och hälsa.

Nina Andersson Tallec telefon 08-123 378 45.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 17 augusti 2023

Du kanske också är intresserad av