Avgifter och bidrag

Här finns information om avgifter och ekonomiskt stöd som gäller för patienter och för ideella organisationer i Stockholms län.

Patientavgifter i Stockholms län

Är du mellan 18 år och 84 år betalar du avgifter för dina vårdbesök. För barn och äldre gäller särskilda regler. 

Den avgift du betalar är densamma oavsett om du besöker en mottagning som drivs i Region Stockholms egen regi eller en privat vårdgivare som regionen har avtal med. Fullständig information om avgifter finns på 1177.se.

Om patientavgifter på 1177:s webbplats

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för vad du behöver betala i vårdavgifter för öppenvård under 12 månader. Det kallas högkostnadsskydd. Om du når den nivån får du ett frikort. Frikortet gäller i ett år från det datum du gjorde det första registrerade vårdbesök.

Om högkostnadskydd på 1177:s webbplats

Avgift vid uteblivet vårdbesök

Om du uteblir från ett planerat besök i öppenvård eller en planerad operation på sjukhus måste du betala en uteblivandeavgift. Det gäller även om du har frikort. Undantag görs om det finns giltiga skäl.

Om avgift vid uteblivet vårdbesök på 1177:s webbplats

Sjukresa och sjuktransport

Du kan få ersättning för resor mellan hemmet och vårdbesök om det godkänts av vårdgivaren. Det finns högkostnadsskydd för sjukresor. Om du behöver hjälp under resa till eller från en vårdgivare finns det möjlighet att få en kostnadsfri sjuktransport.

Om sjukresa och sjuktransport på 1177:s webbplats

Bidrag till ekonomiskt behövande

Om du är ekonomiskt behövande kan du söka bidrag från någon av Region Stockholms donationsstiftelser. Du kan söka bidrag om du under det senaste året har/haft din vårdkontakt vid något sjukhus eller vårdverksamhet inom Stockholms län. 

Läs mer om bidrag till ekonomiskt behövande

Bidrag till ideella organisationer i Stockholm

Region Stockholm ger bidrag till organisationer som främjar bättre och jämlik folkhälsa och hjälper till att minska hälsoklyftorna i samhället. Regionen ger också bidrag för intressepolitisk verksamhet som skapar förutsättningar för god livskvalitet.

Sök verksamhetsbidrag

Sök bidrag till intressepolitisk verksamhet

  • Senast granskad: 21 februari 2024