Hälsa

God hälsa innebär att må bra fysiskt, psykiskt och socialt. Det finns mycket du kan göra själv för att främja din hälsa och det finns stöd att få i livets alla skeden. Region Stockholm arbetar för att länets invånare ska ha en god och jämlik hälsa.

Innehåll

 • Fysisk hälsa

  En god fysisk hälsa innebär att din kropp mår bra. Det finns mycket du kan göra själv för din fysiska hälsa.
 • Psykisk hälsa

  God psykisk hälsa innebär bland annat att du känner välbefinnande och att du kan hantera livets upp- och nedgångar.
 • Grupp unga dansare.

  Kultur och hälsa

  Ta del av eller delta i kulturaktiviteter kan stimulera och främja god hälsa. Läs om kulturinsatser i Region Stockholm och få tips.