Sjukvård och tandvård

Vården är organiserad så att du ska få rätt bedömning och behandling när du behöver. Var och hur du tas om hand i vården beror på vilka besvär och behov du har. 

Ibland krävs avancerad behandling av livshotande skador och sjukdomar. I andra fall räcker det med att stanna hemma och få rådgivning från en sjuksköterska. Där emellan finns många möjligheter till vård. Alla mottagningar har hög kompetens och specialistutbildad personal. Det är alltid bra att först ringa till 1177 för rådgivning och vägledning om vård, dygnet runt. Vid livshotande sjukdomar och skador ska du alltid ringa 112.

Innehåll

 • Vårdpersonal ger vägledning i telefon

  1177 sjukvårdsrådgivning

  Du behöver inte alltid söka vård när du är sjuk. Sjuksköterskorna på telefon 1177 ger dig råd om vad du kan göra själv vid lättare sjukdomar som en förkylning.
 • Patienter i väntrum, en äldre man och en kvinna

  Vårdcentraler

  Vårdcentralen är ditt förstahandsval när du eller ditt barn behöver träffa vårdpersonal. De hjälper dig vid både fysiska och psykiska besvär. 
 • Person i rullstol får hjälp med gåträning

  Rehabilitering

  Har du varit sjuk, skadad eller varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering. Målet är att du ska få tillbaka ett så normalt liv som möjligt.
 • En synskadad kvinna på promenad. I sin ena hand håller hon sin ledarhund, i den andra handen håller kvinnan en blindkäpp

  Habilitering

  Habilitering är stöd och behandling som barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning kan få. Målet är självständighet och möjlighet att kunna påverka.
 • Äldre kvinna tar sin medicin. På bordet en dosett och en inhalator.

  Vård i hemmet

  Viss vård kan du få hemma av läkare, sjuksköterska eller annan personal. Bedömningen om du kan få vård i hemmet görs på vårdcentralen eller på sjukhus.
 • Patient på operationsbord, operationsutrustning i förgrunden.

  Specialistmottagningar

  På en specialistmottagning är vårdpersonalen specialiserad. Vårdcentralen remitterar dig. Det finns också specialistmottagningar du kan gå till utan remiss.
 • Kvinnlig läkare samtalar med patient

  Närakuter

  Närakuterna hjälper barn och vuxna som skadar sig eller blir hastigt sjuka. De har öppet alla dagar klockan 8–22. Där finns bland annat röntgen och provtagning.
 • Barn sitter i sjukhussäng på akutrum

  Akutmottagningar

  På sjukhusen finns akutmottagningar för vuxna och tre sjukhus har akutmottagning för barn. Det finns också specialistakuter.
 • Tre personer i operationskläder i operationssal med patient.

  Nationell högspecialiserad vård

  Om du har sällsynta eller svårbehandlade diagnoser kan du behöva vård som kräver särskild medicinsk kompetens. Den är koncentrerad till ett fåtal vårdgivare.
 • Logotyp 1177

  Information och e-tjänster på 1177

  På 1177.se finns information om olika sjukdomar och besvär samt tips på vad du kan göra själv för att främja din hälsa. Där finns även e-tjänster.
 • Tandvårdspatient visar sitt bett.

  Tandvård

  När du får besvär eller skadar dina tänder kan du besöka din tandläkare. Det är bra att få tänderna undersökta av tandläkare eller tandhygienist regelbundet.