Sjukvård och tandvård

När du som invånare i Stockholms län behöver vård eller vill ha råd om din hälsa finns hälso- och sjukvård alltid nära. Som patient har du rätt att vara delaktig i din vård och behandling.

Vården är organiserad så att du ska få rätt bedömning och behandling när du behöver. Var och hur du tas om hand i vården beror på vilka besvär och behov du har. Ibland krävs avancerad behandling av livshotande skador och sjukdomar. I andra fall räcker det med att stanna hemma och få rådgivning från en sjuksköterska. Där emellan finns många möjligheter till vård. Alla mottagningar har hög kompetens och specialistutbildad personal. Det är alltid bra att först ringa till 1177 för rådgivning och vägledning om vård, dygnet runt. Vid livshotande sjukdomar och skador ska du alltid ringa 112.

1177 sjukvårdsrådgivning

Du behöver inte alltid söka vård när du är sjuk. Sjuksköterskorna på telefon 1177 ger dig råd om vad du kan göra själv vid lättare sjukdomar som till exempel en förkylning. När du behöver vård får du råd om var du kan gå. 

Börja med att ringa 1177

Vårdcentraler

Vårdcentralen är ditt förstahandsval när du eller ditt barn behöver träffa vårdpersonal. De hjälper dig vid både fysiska och psykiska besvär. Om du snabbt behöver få vård brukar det dessutom gå att få träffa en läkare eller sjuksköterska samma dag. Om vårdcentralen bedömer att du behöver träffa en specialist kan du bli remitterad dit. 

Vårdcentralen, vård nära dig - 1177.se

Rehabilitering 

Har du varit sjuk, skadad eller varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering. Målet är att du ska få tillbaka ett så normalt liv som möjligt. Du som behöver rehabilitering kan själv välja på vilken mottagning du vill gå till. Vid behov kan du bli remitterad till specialiserad rehabilitering och i vissa fall kan du få rehabilitering hemma.

Rehabilitering i Stockholms län - 1177.se

Habilitering

Habilitering är det stöd och den behandling barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning kan få. Målet med habiliteringen är att du ska kunna vara så självständig det går och känna att du själv har möjlighet att påverka ditt liv. Stödet omfattar även dina anhöriga. Det finns flera mottagningar för habilitering i Region Stockholm.

Habilitering i Stockholms län - 1177.se 

Vård i hemmet

Viss vård kan du få hemma av läkare, sjuksköterska eller annan personal. Bedömningen om du kan få vård i hemmet görs till exempel på vårdcentralen eller på sjukhus.

Vård i hemmet - 1177.se

Specialistmottagningar

På en specialistmottagning är vårdpersonalen specialiserad på en viss typ av sjukdomar. Vårdcentralen kan vid behov remittera dig till en specialist-mottagning och det finns också specialistmottagningar du kan gå till direkt utan remiss. Om du är osäker på var du ska söka vård ska du kontakta din vårdcentral eller ringa nummer 1177 och rådgöra med en sjuksköterska. Du kan följa din remiss genom att logga in på 1177.se och välja e-tjänsten Journalen.

Har du fått en remiss och ska välja mottagning? - 1177.se

Specialistmottagningar i Stockholms län - 1177.se

Närakuter

Närakuterna hjälper barn och vuxna som skadar sig eller blir hastigt sjuka. De har öppet alla dagar klockan 8–22 och där finns bland annat röntgen och provtagning. På närakuterna kan du få hjälp med mycket av det som akutmottagningarna tidigare tog hand om. Besöket är kostnadsfritt för barn under 18 år och för äldre över 85 år.

Närakuter i Stockholms län - 1177.se

Akutmottagningar

På sjukhusen finns akutmottagningar för vuxna och för barn. Det finns också specialistakuter för psykiatri, ögon, gynekologi och tandvård. Sjukhusens akutmottagningar tar emot allvarliga akuta tillstånd, till exempel svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, djupa sårskador och större blödningar.

Akutmottagningar på sjukhus - 1177.se

Nationell högspecialiserad vård

Om du har sällsynta eller svårbehandlade diagnoser kan du behöva vård som kräver särskild medicinsk kompetens och utrustning. För att kunna ge den bästa möjliga vården är högspecialiserad vård koncentrerad till ett mindre antal vårdgivare i landet.

Nationell högspecialiserad vård

Tandvård

När du får besvär eller skadar dina tänder kan du besöka din tandläkare. Det är bra att få tänderna undersökta av en tandläkare eller en tandhygienist regelbundet. Då kan du upptäcka problem tidigt. Tandvården ger också råd om hur du ska sköta dina tänder. 

Tandvård - 1177.se

Information och e-tjänster på 1177.se

På webbplatsen 1177.se finns information om olika sjukdomar och besvär samt tips på vad du kan göra själv för att främja din hälsa. Där finns även olika e-tjänster. När du loggar in på 1177.se kan du bland annat läsa din journal, förnya recept kostnadsfritt, lista dig hos en vårdcentral, få en översikt av dina recept och boka, omboka eller avboka tider hos vården. Olika mottagningar erbjuder olika tjänster.

Webbplatsen 1177.se

Det här kan du göra när du loggat in - 1177.se