Fysisk hälsa

En god fysisk hälsa innebär att din kropp mår bra. Det finns mycket du kan göra själv för din fysiska hälsa.

En god fysisk hälsa är viktigt både för barn och för vuxna. Du kan påverka din hälsa genom hela livet med goda levnadsvanor, som exempelvis goda matvanor och fysisk aktivitet. Det kan exempelvis handla om att äta frukt och grönsaker och att vara fysisk aktiv varje dag. Då minskar risken för allvarlig sjukdom. Vårdcentralen kan ge stöd och hjälp kring levnadsvanor för både barn och vuxna.

Liv och hälsa - 1177.se

Vård och stöd för barn - 1177.se

Vaccination förebygger smittsamma sjukdomar   

Vaccin är ett viktigt skydd mot flera sjukdomar, som till exempel säsongsinfluensa, covid-19 och mässling. När du vaccinerar dig minskar risken att drabbas av allvarlig sjukdom. Olika grupper, exempelvis barn, äldre och riskgrupper, rekommenderas vaccination mot vissa sjukdomar. Genom det allmänna barnvaccinationsprogrammet vaccineras barn mot tolv olika sjukdomar.

Läs om vaccinationer - 1177.se  

Screening bidrar till tidig upptäckt av cancer

Att screena sig innebär att göra en undersökning i förebyggande syfte för att tidigt kunna upptäcka allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer. Om sjukdomen upptäcks tidigt finns möjlighet att få behandling tidigt och det ökar chansen att bli frisk. Det är därför viktigt att du går på screening varje gång du får en kallelse. Det är kostnadsfritt att screena sig.

Läs mer om screening - 1177.se

En god munhälsa är viktigt genom hela livet

Genom att sköta om dina tänder kan du förebygga sjukdomar i tänder och tandkött. En frisk mun är också bra för din kropp. Inflammationer och infektioner i munnen ökar risken för olika sjukdomar.

Läs mer om tandhälsa - 1177.se