Patientnämnden

Om du inte är nöjd med den vård som du eller en anhörig har fått kan du vända dig till patientnämnden. Nämnden är en fristående och opartisk instans som fungerar som en länk mellan dig och vårdgivaren. Patientnämnden har även i uppdrag att utse stödpersoner. 

 • 7 885nya ärendenAntal ärenden hos Patientnämnden år 2023
 • 272personerFick uppdrag som stödperson under år 2023

Aktuellt inom Patientnämnden

Innehåll

 • Två personer samtalar i en korridor

  Lämna synpunkter och klagomål på vården

  Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt.
 • Stödpersonsverksamhet

  En stödperson är en person som är fristående från sjukvården och som har i uppdrag att fungera som en medmänniska för den som är tvångsvårdad.
 • Bild på kvinna som blickar ut från fönster.

  Patientnämnden

  Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått kan du vända dig till patientnämnden.
 • Beslutsklubba och person som går igenom handlingar

  Principärenden

  De ärenden som kommer in till patientnämnden och är av principiell karaktär används för att förbättra rutinerna inom vården.
 • En arm med gips

  Patientförsäkringar

  Du som har drabbats av en vårdskada eller fått en skada av ett läkemedel kan ha rätt till ersättning. Här kan du läsa om de försäkringar som finns.
 • Dokument med färgglada grafer och tabeller

  Rapporter

  Här finner du patientnämndens rapporter som är kopplade till specifika frågeställningar, vårdtyper eller problem.