Kompetens- och metodutveckling

Terapimetoder utifrån olika konstnärliga uttrycksformer kan användas som komplement till den kliniska vården. En kulturunderstödd vård är därför en viktig pusselbit som kan bidra till en mer effektiv och personcentrerad vård och omsorg. 

Innehåll