Ansök om forskningsmedel

Varje år utlyser Region Stockholm projektmedel och kliniska forskartjänster i samverkan med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Vi hanterar även utlysningar för ett antal fonder. 

Alla utlysningar publiceras och behandlas i Researchweb, Region Stockholms ansökningssystem. Klinisk forskning är den forskning, utbildning och utveckling som bedrivs på plats i vården eller tandvården för att förbättra människors hälsa.

Aktuell information om öppna utlysningar hittar du i Researchweb. Dit skickar du din ansökan. Där kan du också ta del av beslut från tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport eller ändra personliga uppgifter.

Här hittar du Region Stockholms ansökningssystem Researchweb

Innehåll