Psykisk hälsa

En god hälsa är en viktig förutsättning för att du ska kunna göra det du vill i livet. God psykiska hälsa innebär bland annat att du känner välbefinnande och att du kan hantera livets upp- och nedgångar.

Det kan finnas många anledningar till varför man inte mår bra i olika perioder i livet. Om du mår dåligt så finns information på 1177 om var du kan få hjälp men också vad du själv kan göra för att må bättre. Du kan också vända dig till din vårdcentral för stöd och hjälp.

Att söka vård för psykiska besvär - 1177.se 

Vad du kan göra om du mår dåligt - 1177.se  

Är du ung kan du vända dig till en ungdomsmottagning i länet. Du kan ringa, mejla och chatta och få hjälp om något är jobbigt.

Umo - stöd på telefon, chatt och mejl