Kultur och hälsa

Forskning visar att kultur kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet. Kulturen ger oss också en känsla av sammanhang och mening, kan förebygga ohälsa och öka vår beredskap att möta livets utmaningar. 

Inom olika vårdverksamheter i Region Stockholm erbjuds hälsofrämjande insatser eller kulturinsatser som ger möjlighet till upplevelse.

Här hittar du länkar till vidare läsning om inspirerande projekt av kulturaktörer med Projektstöd kultur och hälsa.

Aktiviteter för barn och unga

Att dansa kravlöst i grupp kombinerar pulshöjande fysiskt aktivitet, skapande och rörelseglädje. Fokus på problem minskar, istället växer självtilliten och tillhörighet i gruppen. Ofta läggs en grund till fortsatta positiva levnadsvanor. Metoden Dansa utan krav kan nås genom Elevhälsa.

Om Dansa utan krav

Anna Duberg med unga dansare.

För föräldrar som besöker BVC

Musik- och sånglek erbjuds på vissa mottagningar i länet. Hit kommer du med ditt barn för en stund tillsammans med en musikterapeut. Genom musiken och utifrån barnens förutsättningar skapas ett tryggt rum för delaktighet.

Läs mer om var Musik- och sånglek på BVC erbjuds

Bebis pekar i luften framför kvinna som spelar gitarr. Bakom bebisen sitter en annan kvinna och tittar på.

Aktiviteter för vuxna och äldre

Körsång

Att sjunga i kör kan ge många positiva effekter på flera olika sätt, socialt, fysiskt och musikaliskt. Olika vetenskapliga studier (Theorell), har visat att hormonet oxytocin frigörs när man sjunger i grupp vilket har en förmåga att ge ökad samhörighetskänsla och välbefinnande. Dessutom kan musik som man tycker om göra att ämnet dopamin ökar vilket i sin tur stimulerar kroppens belöningssystem.

Man som dansar i förgrunden. Fler personer som dansar i bakgrunden.

Dans för Parkinson

Metoden Dans för Parkinson har visat sig ha positiv påverkan gällande motorik, balans och förbättrad livskvalitet för personer med Parkinsons sjukdom. 

Om metoden Dans för Parkinson-patienter

Fysisk aktivitet på recept?

Danshälsa är kurser på Balettakademien/Folkuniversitetet för dig som vill bygga extra styrka, känna välbefinnande i din kropp och hitta ren dansglädje. I Danshälsa tränar du både kropp och psyke, bygger självförtroende och ökar din kroppskännedom och mentala återhämtning. Du som har ett FaR recept (Fysisk aktivitet på recept) är välkommen på ett gratis vägledande samtal med Balettakademiens certifierade FaR-ledare. Balettakademien är även We care-certifierade.

Länk till Danshälsa på Balettakademiens webbplats.

Offentlig konst i vårdmiljö

Forskning har visat att konst i sjukhusmiljöer kan ge upphov till en rad positiva effekter. Exempel på detta är att konsten kan stödja individer under smärta, väntan och oro samt att minska ångest och fungera som både distraktion och tillflyktsort. Offentlig konst finns i vårdmiljöer. Befinner du dig på något av våra större sjukhus kan du ladda ned en Konstguide till  din Iphone. Du kan även läsa mer om konsten i våra konstpublikationer.

Läs mer om den offentliga konsten i Region Stockholms vårdmiljöer

Vi överblickar fältet kultur och hälsa

Vi samlar och sprider forskning och metoder för främjad folkhälsa, innovationer och kulturinsatser i vårdmiljö.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Kulturinsatser i vården

God exempel på hur kultur kan skapa upplevelser i vårdsammanhang.

Läs mer under Kultur
 • Senast granskad: 23 januari 2024

Du kanske också är intresserad av

 • ambulanspersonal framför ambulansbil

  Pilotprojekt i ambulans

  Kan man använda konstnärliga uttryck som komplement i ambulansmiljö på ett sätt som gynnar patienten? Det tar vi reda på i ett mångårigt pilotprojekt.
 • Pojke med VR-glasögon.

  Med Projektstöd kultur och hälsa

  Läs mer om projekt med syfte att bidra till att vårdtagare, personal och anhöriga får tillgång till återkommande kulturverksamhet.
 • Trycksaker på ett hyllplan.

  Vad säger forskningen om kultur och hälsa?

  Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet vid en rad olika tillstånd. Länk till publikationer på ämnet.