Fisksätra station byggs om till mötesstation

Under perioden februari 2023-våren 2024 bygger SL om station Fisksätra till mötesstation med dubbla spår och ny plattform. Här beskriver vi projektet, pågående arbeten, tidplan och vilken påverkan arbetena har.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskicken när plötsliga förändringar i arbetena sker. 

Maila ditt nummer för att avregistrera dig från sms-utskicken. 

Pågående arbeten 

Arbetena med mötesstationen är i stort sett klara. Kompletterande arbeten med signalställverken pågår fortfarande och beräknas bli klara under våren. 

Gångtunneln avstängd

Gångtunneln under spåret i höjd med idrottsplatsen stängs av eftersom den måste breddas då den ska gå under två spår istället för ett. Tunneln under gatan och trappan mot Fisksätravägen håller vi öppen. Gångvägen på norra sidan om spåret, mellan skolan och idrottsplatsen, kommer även den att hållas öppen under hela projektet. 

Så mycket kommer det att bullra 

Vissa arbetsmoment kommer att vara bullrande, såsom schaktning och sprängning. Arbetena kommer att bullra och märkas av som mest under projektets första månader när rivningarna pågår, sedan börjar vi bygga nytt vilket inte kommer att vara lika störande. Vi kommer att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och kontinuerligt att mäta bullernivåerna. Vid arbetsmoment som dammar kommer vi att bevattna för att minimera dammet.

Arbetstider

Arbetena kommer förutom i undantagsfall att utföras dagtid på vardagar, klockan 07-19. Om arbeten skulle behöva utföras helger, kvällar eller nätter kommer detta att aviseras via sms-aviseringar, anmäl ditt mobilnummer här.

Så blir nya Fisksätra station

  • Fisksätra station byggs om och kompletteras med ytterligare ett spår. Stationen får då en dubbelriktad trafik så att tåg i respektive riktning kan mötas i Fisksätra. Därmed kan turtätheten öka till 12- minuterstrafik.
  • Stationsområdet utvidgas cirka 4 meter söderut mot Fisksätravägen för att rymma ett nytt spår. Befintligt spår flyttas cirka 2 meter norrut mot bergslänten. Båda spåren får varsin plattform på respektive sida av spårområdet.
  • Norra plattformen nås som tidigare från både gångbro i öster och cykelpassage under järnvägsbron i väster.
  • Den södra plattformen får trappor och ramper direkt från Fisksätravägen och även trappa till gångbron över spåren.
  • Vid den norra plattformen anläggs en hiss till gångbron.
  • Stationen får förbättrad tillgänglighet och utrustas med väderskydd och ny belysning på båda plattformarna
  • Förbättring av plattformar, spår och växlar.
  • Breddningen av spårområdet innebär att den befintliga gång- och cykelpassagen under järnvägsbron väster om stationen kommer att förlängas.
  • En ny byggnad för tekniska installationer byggs i sydöstra delen.

Detaljplan för Fisksätra station

Många arbeten på liten yta

Förutom SLs arbeten med Saltsjöbanans station kommer flera andra arbeten att pågå samtidigt i Fisksätra:

Saltsjöbanan är avstängd till våren 2024

Saltsjöbanan är avstängd och ersätts med buss från början av 2023 till början av 2024. Under avstängningen utför även Nacka kommun och Nya tunnelbanan arbeten som kräver en avstängning av banan.

Läs om Saltsjöbanans successiva öppnande under 2024

Sök din resa på sl.se eller i sl-appen. 

översiktsbild fisksätra mötesstation
Översiktsbild över den nya mötesstationen i Fisksätra

Kontakt

SL Kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 7 februari 2024