Så tar vi hand om konsten

Här kan du läsa om hur konsten inom Region Stockholm förvaltas, vem som ansvarar för inventering och hantering.

Konstansvariga i vårdverksamheten

Varje verksamhet ska har en utsedd konstansvarig person som länk till kulturförvaltningen. Enhetschefen inom en verksamhet utser en i personalen och utöver dessa utses även en huvudkonstansvarig av ledningen på de större sjukhusen.

Är du utsedd konstansvarig och vill veta mer om vad det innebär kan du läsa mer i broschyren. Kontakta kulturförvaltningen för beställning av tryckta exemplar av handboken. Den digitala version hittar du här på sidan under rubriken Dokument.

Konstanmälan för alla ärenden

För verksamheter inom Region Stockholm hanteras alla ärenden som gäller konst via webbformuläret Konstanmälan. Det kan gälla flytt, trasig konst eller ansökan om ny konst.

Länk till Konstanmälan

Stöd för inventering av konsten

Genom kulturförvaltningen kan verksamheter i Region Stockholm få stöd i inventeringsfrågor. Inventering ska genomföras vart tredje år enligt en plan som görs upp i samråd mellan vårdverksamhet, kulturförvaltningen och Locum. 

Ansvar och ägande av konsten

Det är Region Stockholms fastighetsförvaltare Locum som beställer konstprojekt av kulturförvaltningen. I Locums projektorganisation för om- eller nybyggnationer blir gestaltningsprojekt en del med särskilt program som beslutas av kulturnämnden.

 

  • Senast granskad: 2 april 2024

Du kanske också är intresserad av