Konserthuset Stockholm

Region Stockholm är huvudfinansiär till Kungliga Filharmonikerna och Konserthuset Stockholm.

Kungliga Filharmonikerna bildades 1902

Filharmonikerna har haft Konserthuset Stockholm vid Hötorget som sitt hem sedan 1926. Orkestern ger runt 100 konserter årligen. I Konserthuset arrangeras över 200 konserter i olika musikgenrer. Konserthuset Play innehåller i första hand inspelade konserter med Kungliga Filharmonikerna, men även annat som jazz, kammarmusik och konserter för barn. Målet med satsningen är att göra vårt utbud tillgängligt för fler än dem som har möjlighet att ta del av det vi gör på plats. 

Till Konserthusets webbplats

Konserthuset -ett älskat landmärke

I skapandet av det nya konserthuset anlitades dåtidens ledande konstnärer för att skapa en tidlös stil, med motiv lånade från två olika världar – det klassiska Grekland och musikens historia. Arkitekten Ivar Tengbom gav Konserthuset generösa och ”demokratiska” publikutrymmen, vilket var en nyhet för tiden kulturinstitutioner.

Skulptören Carl Milles berömda skulpturgrupp Orfeusbrunnen vid trappan från Hötorget invigdes 1936 av konstnären själv. Einar Forseth formgav den största delen av dekorationerna – de stora mosaikerna i golvet och takens stuckaturer, som även smyckar Stora foajén längre in i byggnaden. Textilkonstnären Kajsa Melanton har med inspiration från mönstret i de tidigare mattorna skapat nya gångmattor i foajéerna kring första balkong. I trappan hänger vävnaderna av Elsa Gullberg.

Många stora prisutdelningar förläggs årligen till Konserthuset och huset byggdes ursprungligen med bland annat Nobelprisutdelningen i åtanke.

  • Stockholms Konserthusstiftelse är en icke vinstdrivande stiftelse med Region Stockholm som huvudman
  • Region Stockholm är stiftelsens enda offentliga finansiär med ett årligt stöd om 175 miljoner kronor som inkluderar ett bidrag för att underhålla och bevara den kulturhistoriskt viktiga byggnaden.
  • Styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse består av ledamöter utsedda av Region Stockholm, Stockholms stad och personalorganisationerna vid Konserthuset.
  • Senast granskad: 6 oktober 2023

Du kanske också är intresserad av