Ansökningstider för stöd

Få en överblick över alla ansökningstider och datum för beslut. 

Här hittar du alla ansökningstider och beslut. Läs mer om stöden på sidan för respektive stöd. 

Ansökningstider stöd till kultur

Projektstöd 2024 omgång 1

 • Ansökan öppnar: 5 september 2023
 • Sista ansökan: 24 oktober 2023, klockan 23:59
 • Beslutsdag: 6 februari 2024

Projektstöd 2024 omgång 2

 • Ansökan öppnar: 1 december 2023
 • Sista ansökan: 20 februari 2024, klockan 23:59
 • Beslutsdag: 30 maj 2024

Verksamhetsstöd 2025

 • Ansökan öppnar: juni 2024
 • Sista ansökan: 1 september 2024
 • Beslutsdag: 14 december 2024

Projektstöd kultur och hälsa 2024

 • Ansökan öppnar: november 2023
 • Ansökningar görs löpande under året.
 • Beslut tas löpande.

Subventionsstöd barn och unga

Sökomgång 1 2024

Du söker för kvartal 4, 2024 samt kvartal 1-3 2025.

 • Ansökan öppnar: 26 mars 2024
 • Sista ansökan: 31 maj 2024
 • Då tar vi beslut: september 2024
 • Du kan börja spela: oktober 2024

Sökomgång 2 2024

Du söker för kvartal 2-4 2025 och kvartal 1, 2026.

 • Ansökan öppnar: månadskiftet september/oktober 2024 
 • Sista ansökan: månadskiftet november/december 2024
 • Då tar vi beslut: mars 2025
 • Du kan börja spela: april 2025

Ansökningstider stöd till föreningslivet

Stöd till idrotts- och friluftsorganisationer 2024

 • Sista ansökan: 5 december
 • Beslut: februari 2025

Distriktsstöd för ungas organisering 2024

 • Sista ansökningsdag: 17 oktober 2023
 • Beslut: Februari 2024

Stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2024

 • Sista ansökningsdag: 17 oktober 2023
 • Beslut: Februari 2024

Stöd till pensionsärsorganisationer 2024

 • Sista ansökningsdag: 14 november 2023
 • Beslut: Februari 2024

Stöd till studieförbund

Stöd till studieförbund 2025

 • Sista ansökningsdag: 13 november 2023
 • Då tas beslut: februari 2024
 • Sista redovisningsdag för 2023 års stöd: 12 juni 2024
 • Senast granskad: 21 september 2023

Rekommenderad läsning

 • Region Stockholm stöder kulturlivet i länet. Läs om olika typer av stöd till aktörer inom kultursektorn.
 • Läs om stödet till länets föreningsliv samt stöd till idrotts- och friluftslivet.
 • Region Stockholm stöder folkbildningen i länet genom ekonomiskt stöd till folkhögskolor och studieförbund.