Frukostträff för filmpedagoger: Barns och ungas röster i film

Är du filmpedagog och vill stötta barn och unga i att uttrycka sig och skapa mening med film? Välkommen till en digital träff om barns och ungas röster i filmskapande processer.

Information

Datum:
14 maj 2024
Tid:
07:0009:00
Plats:
Teams. Möteslänk skickas ut till alla anmälda någon dag innan träffen.

Maria Söderling ger en introduktion med utgångspunkt i sin avhandling "Att erfara och representera världen visuellt". Där resonerar hon kring hur meningsskapande genom fotografi kan utveckla elevers lärande. Hon pratar också om vad som krävs för att elever ska kunna och vilja vara i dialog med världen.

Med utgångspunkt i sitt avhandlingsarbete – Att erfara och representera världen visuellt – visar Maria Söderling hur kameran kan användas i undervisning som ett verktyg för att tänka och lära tillsammans med andra.

Under träffen får du också möta flera yrkesverksamma filmpedagoger som ger tips och råd kring att stötta barn i att uttrycka sig genom att göra film. 

  • Martin Klevegård, frilansande och verksam inom kulturskolan, presenterar hur man kan arbeta med digitalt berättande som metod för att lyfta barns och ungas egna berättelser. 
  • Nasrin Pakkho, film- och animationslärare i kulturskolan, ger exempel på hur HBTQI-frågor kan vara en utgångspunkt för filmberättande.
  • Jessica Karlsson delar med sig av hur ”Historieberättarna” arbetat med att låta barn göra animerade filmer utifrån boken ”Det röda trädet”.  

Självklart finns det också tid för diskussion och utbyte med andra filmpedagoger.